środa, 20 wrzesień 2017

Posiedzenie Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni na posiedzeniu 19 września 2017 r. przedyskutował rządową propozycję projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

W opinii Gabinetu, ta ustawa ma wiele mankamentów i w rzeczywistości jest próbą zamaskowania przez rząd PiS braku realizacji własnych obietnic przedwyborczych. Skandaliczny jest zwłaszcza pomysł wydania 24 milionów złotych na zakup 16 „dentobusów” – mobilnych gabinetów dentystycznych.

W założeniu ustawy, „dentobusy” mają jeździć po Polsce i umożliwiać leczenie dentystyczne uczniom szkół podstawowych. W praktyce jednak będą to zmarnowane pieniądze. Leczenie stomatologiczne nie polega na tym, że raz na jakiś czas (nie wiadomo jak długi), do uczniów będzie przyjeżdżał mobilny dentysta. Prawdziwa opieka dentystyczna i profilaktyka u dzieci polega na tym, że lekarz stomatolog jest dostępny dla małych pacjentów cały czas. W każdej gminie są odpowiednio wyposażone gabinety dentystyczne – rząd powinien po prostu zagwarantować im lepsze kontrakty z NFZ, pozwalające przyjąć więcej pacjentów, zamiast bezsensownie wydawać 24 mln zł. Zdaniem Gabinetu Cieni mobilne gabinety dentystyczne nie przyniosą efektu medycznego, ale posłużą politykom PiS do uprawiania propagandy w okresie wyborów samorządowych. To oszustwo: w kampanii wyborczej PiS obiecywał gabinety.

Gabinet Cieni omówił także rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Także ten projekt ma charakter mocno propagandowy – ma przykryć błędy popełnione przy okazji deformy edukacji i brak realizacji obietnic. Rząd PiS chce wydłużyć ścieżkę rozwoju zawodowego nauczycieli do 15 lat (z obecnych 10 lat), przez co nauczyciele później będą dostawać dodatki do pensji. Dodatkowo, projekt zakłada likwidację dodatków (10 proc.) dziś wypłacanych nauczycielom pracującym na terenach wiejskich. Projekt rządowy przewiduje, że kuratorzy będą uznaniowo decydować o wynagradzaniu nauczycieli.

Dyskutując o projekcie ustawy zmiany kodeksu karnego (w zakresie odpowiedzialności karnej za przekroczenie granic obrony koniecznej), Gabinet Cieni zwrócił uwagę na to, że jest to kolejny przykład naprawiania nieudolności ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry za pomocą nowych regulacji prawnych. Projekt nowelizacji KK rozszerza zakres dozwolonej obrony koniecznej – ten sam efekt można jednak dużo szybciej osiągnąć, przygotowując na gruncie już istniejącego prawa specjalne instrukcje dla prokuratorów, tak, by nie ścigali oni osób, które broniły swego życia lub mienia przed rzeczywistym zagrożeniem ze strony napastników. 

Gabinet Cieni ocenił też przyjęte przez rząd projekty zmiany ustawy o podatku akcyzowym i ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (regulacje podatkowe suszu tytoniowego) oraz projekt zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. split-payment VAT-u). Gabinet Cieni podkreślił, że te projekty są kontynuacją działań podejmowanych przez rząd Platformy Obywatelskiej – PSL w zakresie uszczelniania systemu podatkowego. Istnieje jednak obawa, że proponowane przez PiS zmiany wprowadzą zbyt dużą uznaniowość, a nawet opresyjność urzędów skarbowych – zgodnie z logiką PiS-u – co utrudni życie milionom uczciwych przedsiębiorców.

Media