czwartek, 21 wrzesień 2017

Interpelacja nr 9893 w sprawie kosztów i efektów imprezy "Bezpieczna Polska", przeprowadzonej w dniach 14-15 stycznia 2017 roku

Do ministra obrony narodowej: 

Panie Ministrze,

środowisko PiS nie ukrywa niechęci do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po przejęciu władzy przez PIS w 2015 roku, instytucje publiczne, wcześniej zaangażowane w działalność Orkiestry, otrzymały jasny przekaz, że będzie to niemile widziane. Szybko się dostosowały. TVP wycofała się z transmisji Finału WOŚP, a Poczta Polska nie produkuje już okolicznościowych znaczków. Inni podobnie.

Inaczej jest z Ministerstwem Obrony Narodowej. MON nie tylko nie wspiera Orkiestry, MON postanowił z Orkiestrą konkurować.
MON i Kancelaria Premiera, w dniach 14-15 stycznia 2017 r., kiedy grała Orkiestra, zaplanowały konkurencyjną imprezę - pikniki wojskowe, imprezy plenerowe pod hasłem "Bezpieczna Polska". W całym kraju, w 16 wytypowanych miejscach, miały się odbyć pokazy nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, występy orkiestr wojskowych, a także zorganizowane stoiska promocyjne. "W ramach tego projektu odbędzie się także zbiórka darów na rzecz Caritas z przeznaczeniem dla rodzin chrześcijańskich w Syrii" – informował MON.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź, na następujące pytania:

1. Ilu żołnierzy wzięło udział w ramach omawianej imprezy "Bezpieczna Polska" i jakie były łączne koszty tego przedsięwzięcia (osobowe i rzeczowe)?

2. Jaki jest efekt finansowy przeprowadzonej zbiórki darów?  Czesław Mroczek 

Odpowiedź: 

Odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na interpelację Pana Posła Czesława Mroczka w sprawie kosztów i efektów imprezy „Bezpieczna Polska”, przeprowadzonej w dniach 14-15 stycznia 2017 roku (nr 9893), uprzejmie przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Impreza „Bezpieczna Polska” była zorganizowana z okazji przybycia wojsk amerykańskich na wschodnią flankę NATO. W jej ramach odbyło się wiele pikników wojskowych, służących integracji środowisk lokalnych z przebywającymi na terytorium Polski żołnierzami USA, a także propagowaniu kwestii obronności i bezpieczeństwa naszego kraju. W akcji „Bezpieczna Polska” udział wzięło 1572 żołnierzy oraz 140 pracowników cywilnych. Koszty resortu obrony narodowej związane z realizacją tego przedsięwzięcia – wg danych otrzymanych z właściwych jednostek wojskowych oraz z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie – ukształtowały się następująco: 13.000,00 zł – koszty osobowe, 349.343,43 zł – koszty rzeczowe.

Akcją towarzyszącą powyższemu wydarzeniu była zbiórka pieniędzy z przeznaczeniem na wsparcie chrześcijańskich rodzin w Syrii, prowadzona w dniu 14 stycznia br., zorganizowana przez Caritas Ordynariatu Polowego WP we współpracy z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi. Zbiórkę, zapowiedzianą w 16 miastach, udało się zorganizować w 14 miejscach. Prowadzili ją wolontariusze (w dwóch lokalizacjach się nie odbyła z powodu braku wolontariuszy). Resort obrony narodowej nie ponosił kosztów z tytułu tej akcji.

Informacja o efektach przedmiotowej zbiórki została podana do publicznej wiadomości w dniu 31 stycznia 2017 r. na portalu internetowym Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

Bardziej szczegółowe dane dotyczące wysokości kwot zebranych w poszczególnych miejscach przedstawia załączona tabela (http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=22D2210A

Bartosz KOWNACKI