czwartek, 21 wrzesień 2017

Interpelacja nr 9995 w sprawie zakupu małych samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie

Panie Ministrze,

w listopadzie 2015 r. Kancelaria Prezydenta RP zażądała od Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka wstrzymania prowadzonego od czerwca 2015 r. postępowania na zakup małych samolotów dla VIP, aby decyzje o wyborze realizatora kontraktu mógł podjąć minister w rządzie PIS. Nowe kierownictwo MON już w lutym 2016 r. unieważniło ten przetarg, aby otworzyć nowe postępowanie, które ostatecznie wygrał zagraniczny koncern zbrojeniowy General Dynamics (Gulfstream Aerospace Corporation należy do General Dynamics).

W unieważnionym przez nowe kierownictwo MON postępowaniu na zakup małych samolotów dla VIP, wymagania pokazywały na złożenie ofert przez 9 podmiotów, w tym General Dynamics (Gulfstream Aerospace Corporation) i Dassault Aviation. Po unieważnieniu postępowania, z obecnych wymagań usunięto możliwość dostarczania samolotów używanych oraz wprowadzono termin dostawy do 17.11.2017 r. Spowodowało to, ze oferty złożyły tylko 2 koncerny, w tym General Dynamics.

W dniu 21.10. 2016 r. wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki publicznie ogłosił, że wybrano ofertę General Dynamics, która jako jedyna spełniała niezbędne wymogi postępowania, w tym właśnie termin dostaw. Minister podał też, że cena General Dynamics była mniejsza niż Dassault Aviation. W tym samym czasie opinia publiczna została poinformowana o kontaktach Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza z obcokrajowcem Alfonsem D’Amato, który jest opłacany przez General Dynamics.

Mając powyższe na uwadze proszę o przekazanie następujących informacji:

  1. W celu usunięcia wątpliwości, że unieważnienie postępowania mogło mieć na celu stworzenie warunków do zmiany treści „Ogłoszenia” na zakup małych samolotów dla VIP - poprzez zakaz dostarczania samolotów używanych oraz wprowadzenia obligatoryjnego terminu dostaw nowych samolotów, co ostatecznie spowodowało uzyskanie kontraktu przez koncern biznesowo związany z firmą lobbystyczną zatrudnioną również przez podległy MON koncern zbrojeniowy, proszę o podanie powodów zmiany wymagań w zakresie terminu dostaw wyłącznie nowych samolotów?
  2. Czy w zakresie unieważnienia postępowania na zakup małych samolotów dla VIP i uruchamiania nowego postępowania z nowymi wymaganiami określającymi termin dostaw, który ostatecznie zadecydował o wybraniu oferty General Dynamics, resort obrony narodowej dysponował informacjami o możliwościach realizacji dostaw samolotów przez Dassault Aviation, zarówno w zakresie terminu jak i ceny (np. przekazanymi podczas unieważnionego postępowania)?
  3. Czy w okresie do 21.10.2016 r. urzędnicy MON lub innych resortów odbywali spotkania z przedstawicielami firmy Park Strategies, a jeżeli tak, to kiedy i w jakim celu?
  4. W kwietniu 2016 r. podległa ministrowi obrony narodowej Polska Grupa Zbrojeniowa rozpoczęła współpracę biznesową z Park Strategies. W tym samym czasie Park Strategies otrzymywała od koncernu General Dynamics po kilkadziesiąt tysięcy dolarów rocznie (w 2015 r. - 120 tys. USD, w 2016 r. - 60 tys. USD). Mając na uwadze, iż minister Macierewicz nadzoruje zarówno PGZ jak i Zamawiającego w przetargu na samoloty VIP, proszę o informacje, czy w okresie do 21.10.2016 r. przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej odbywali spotkania z przedstawicielami firmy Park Strategies, a jeżeli tak, to kiedy i w jakim celu? Czy podczas tych rozmów prowadzone były rozmowy dotyczące możliwej współpracy PGZ z producentem samolotów Gulfstream G-550, w przypadku, gdyby MON wybrał właśnie ten samolot?
  5. W dniu 20.10.2016 r., podczas wystąpienia w Sejmie, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oświadczył, ze firma pana D’Amato została zatrudniona w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, by działać na rzecz sukcesu warszawskiego szczytu NATO. Proszę o wyjaśnienie, na jakiej podstawie prawnej koncern zbrojeniowy finansuje zadania zagranicznej firmy, za które odpowiada polski rząd? 

Odpowiedź: 

Odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na interpelację Posłów Czesława Mroczka i Zdzisława Gawlika w sprawie zakupu małych samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie (nr 9995), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Odnosząc się do postępowania na zakup małych samolotów dla VIP informuję, że Postępowanie prowadzone w 2015 r. wszczęte zostało w dniu 1 czerwca 2015 r. (przekazanie Ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE – 2 czerwca 2015 r.). W postępowaniu tym, zamawiający wymagał, aby dostawy samolotów zrealizowane były do dnia 30 czerwca 2016 r. (czyli ok. 12 miesięcy od wszczęcia postępowania). Nadmienić należy, iż termin dostaw samolotów uwzględniał fakt, iż dostarczone mogły być zarówno samoloty nowe jak i używane (nie starsze niż 10 lat).

Postępowanie prowadzone w bieżącym roku wszczęte zostało w dniu 1 września 2016 r. (przekazanie Ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE – 2 września 2016 r.). W postępowaniu tym – prowadzonym w najbardziej konkurencyjnym z trybów, przetargu ograniczonym – zamawiający wymagał, aby dostawy samolotów zrealizowane były do dnia 15 listopada br. (czyli ok. 15 miesięcy od wszczęcia postępowania).

Wymagania dotyczące terminu dostaw w aktualnym postępowaniu określone zostały po dokonaniu analizy możliwości rynku w zakresie dostaw samolotów „małych”.

Zamawiający, w ramach procedury przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samolotów „małych” do przewozu najważniejszych osób w państwie, dysponował informacjami od wszystkich potencjalnych wykonawców (Bombardier Inc., Gulfstream Aerospace Corporation, Dassault Aviation) o możliwości realizacji dostaw w zakładanych przez Siły Zbrojne RP terminach.

Odnosząc się do 3 pytania informuję, że urzędnicy resortu obrony narodowej we wspomnianym okresie (1 stycznia 2015 r. – 21 października 2016 r.) nie odbywali spotkań z przedstawicielami firmy Park Strategies.

Odnosząc się do pytania 5 informuję, że – jak wskazuje Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. – nie finansuje ona zadań zagranicznej firmy, za które odpowiada polski Rząd.

Ponadto pragnę zwrócić uwagę, że – zgodnie z ustaleniami Pana Wiliama D. Cassidy - autora ekspertyzy dotyczącej stosowanych w USA praktyk dotyczących przejrzystości amerykańskiego życia publicznego – zlecenie firmie Park Strategies czynności związanych z przygotowaniem Szczytu NATO w Warszawie w lipcu 2016 r. zostało we właściwy sposób zgłoszone przez Pana A. D’Amato amerykańskiemu Departamentowi Sprawiedliwości oraz, że ani Pan A. D’Amato, ani firma Park Strategies nigdy nie doradzali rządowi polskiemu w kwestii zakupów sprzętu wojskowego.

Bartosz KOWNACKI