czwartek, 21 wrzesień 2017

Interpelacja nr 14309 w sprawie likwidacji przez rząd PiS kolejnych kopalń węgla kamiennego na Śląsku, tj. kopalni Wieczorek i Ruch Śląsk, oraz trwałej likwidacji kolejnych miejsc pracy w górnictwie węgla kamiennego na Śląsku

Do ministra energii: 

Szanowny Panie Ministrze,

Do naszych biur poselskich zgłosili się zaniepokojeni pracownicy kopalni Ruch Śląsk oraz kopalni Wieczorek, które decyzją Zarządu Polskiej Grupy Górniczej mają zostać zlikwidowane i przekazane do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w jeszcze w roku 2017.

Według przedstawicieli strony społecznej, którzy brali udział w pracach specjalnych, zespoły złożone z przedstawicieli zarządu PGG, ekspertów i strony społecznej kopalnia Ruch Śląsk mogłaby funkcjonować jeszcze przynajmniej do września 2018 roku, osiągając do tego czasu zysk.

Szanowny Panie Ministrze!

Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Kto i na jakiej podstawie podjął decyzję o likwidacji kolejnej na Śląsku kopalni węgla kamiennego, czyli Ruch Śląsk?
 2. Kiedy kopalnia Ruch Śląsk znajdzie się w strukturach Spółki Restrukturyzacji Kopalń?
 3. Ilu pracowników jest zatrudnionych wg stanu na dzień 14 lipca 2017 r. w Ruchu Śląsk? Prosimy o przedstawienie struktury zatrudnienia z podziałem na grupy pracowników, tj. pracownicy dołowi, przeróbka mechaniczna, powierzchnia, administracja?
 4. Ile miejsc pracy w należącej do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. kopalni Ruch Śląsk zostanie trwale zlikwidowanych i w jakiej formie? Prosimy o wyszczególnienie z podziałem na grupy pracowników, w tym m.in. dołowych, przeróbki mechanicznej, powierzchni, pracowników administracyjno-biurowych, etc.
 5. Czy trwale zlikwidowane przez rząd PiS miejsca pracy w górnictwie węgla kamiennego w kopalni Ruch Śląsk zostaną zastąpione przez tworzenie nowych miejsc pracy w tej branży, tak jak to deklarowali politycy PiS na czele z panią premier Beatą Szydło?
 6. Jeśli tak, to:
  1. w jakich spółkach węglowych będą tworzone nowe miejsca pracy,
  2. w jakich kopalniach,
  3. ile nowych miejsc pracy zamierza utworzyć rząd PiS w górnictwie węgla kamiennego na Śląsku,
  4. w jakim horyzoncie czasowym rząd PiS zamierza utworzyć nowe miejsca pracy w górnictwie węgla kamiennego na Śląsku?

Szanowny Panie Ministrze,

Prosimy ponadto o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Czy prawdą jest również, że decyzją Zarządu Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. zostanie zlikwidowana kolejna kopalnia węgla kamiennego na Śląsku, czyli kopalnia Wieczorek?
 2. Kiedy kopalnia Wieczorek znajdzie się w strukturach Spółki Restrukturyzacji Kopalń?
 3. Ilu pracowników jest zatrudnionych wg stanu na dzień 14 lipca 2017 r. w kopalni Wieczorek? Prosimy o przedstawienie struktury zatrudnienia z podziałem na grupy pracowników, tj. pracownicy dołowi, przeróbka mechaniczna, powierzchnia, administracja?
 4. Ile miejsc pracy w należącej do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. kopalni Wieczorek zostanie trwale zlikwidowanych i w jakiej formie? Prosimy o wyszczególnienie z podziałem na grupy pracowników, w tym m.in. dołowych, przeróbki mechanicznej, powierzchni, pracowników administracyjno-biurowych, etc.
 5. Czy trwale zlikwidowane przez rząd PiS miejsca pracy w górnictwie węgla kamiennego na kopalni Wieczorek zostaną zastąpione przez tworzenie nowych miejsc pracy w tej branży, tak jak to deklarowali politycy PiS na czele z panią premier Beatą Szydło?
 6. Jeśli tak, to:
  1. w jakich spółkach węglowych będą tworzone nowe miejsca pracy,
  2. na jakich kopalniach,
  3. ile nowych miejsc pracy zamierza utworzyć rząd PiS w górnictwie węgla kamiennego na Śląsku,
  4. w jakim horyzoncie czasowym rząd PiS zamierza utworzyć nowe miejsca pracy w górnictwie węgla kamiennego na Śląsku?

Z wyrazami szacunku,

Paweł Bańkowski
Poseł na Sejm RP

Krzysztof Gadowski
Poseł na Sejm RP