czwartek, 21 wrzesień 2017

Interpelacja nr 15226 w sprawie prac nad nową ustawą reagującą sprawę deputatów dla emerytów i rencistów górniczych

Do ministra energii: 

Szanowny Panie Ministrze,

Po raz kolejny jestem zmuszony poruszyć kwestię deputatów dla emerytów i rencistów górniczych. Od stycznia 2016 r., kiedy po raz pierwszy wskazałem na problem, który jest do rozwiązania w tej kwestii i który dotyka setki tysięcy byłych górników, nic się właściwie nie zmieniło, dalej jesteśmy w tym samym miejscu. Mimo wielokrotnych zapewnień, że ustawa jest już gotowa, nigdy nie została przedstawiona w Sejmie.

Co więcej, po ponad 1,5 rocznym zwodzeniu emerytów i rencistów górniczych okazuje się bowiem, że Ministerstwo Energii rozpoczęło prace nad zupełnie nowym projektem ustawy. Jeszcze w czerwcu 2016 r. pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego zapowiadał, że: „powinniśmy przed nowym budżetem mieć pełny już projekt, biorący pod uwagę szerszy aspekt emerytur związanych z deputatami, powinien on zostać przyjęty, żebyśmy od 1 stycznia 2017 r. w nowym budżecie mogli mieć już te kwestie zagwarantowane”.

Jak się później okazało, żaden projekt ustawy się nie pojawił i w budżecie na rok 2017 nie zabezpieczono środków na ten cel. Teraz kiedy resort energii ogłasza prace nad nowym projektem ustawy, wydaje się mało prawdopodobne, by zakończono pracę nad tą ustawą do końca roku 2017.

Już niedługo miną 2 lata od obietnic rządu o pilnym uregulowaniu tej sprawy.

Rozpoczynając prace nad zupełnie nowym projektem ustawy, Ministerstwo Energii znowu odwleka wszystko w czasie, przedłużając uregulowanie kwestii deputatów przynajmniej o kolejne kilka miesięcy. Część emerytów i rencistów górniczych, ze względu na swój podeszły wiek, może już się nie doczekać ostatecznego załatwienia tej sprawy.

Dziwi więc fakt, że są ustawy, które rząd potrafi przeprowadzić w iście ekspresowym trybie, a z tą prostą ustawą nie daje sobie rady. Kwestia uregulowania sprawy deputatów węglowych okazała się dla obecnego rządu czymś bardziej skomplikowanym, skoro do dnia dzisiejszego nie był w stanie przedstawić stosownego projektu ustawy.

W związku z powyższym proszę o informację:

  1. Na czym polega koncepcja nowego projektu ustawy w sprawie deputatów dla emerytów i rencistów górniczych?
  2. Czy nowy projekt ustawy będzie regulować kwestię wypłaty zaległych deputatów węglowych dla emerytów i rencistów górniczych?
  3. Czy nowy projekt ustawy znajdzie się jeszcze w tym roku w Sejmie?

Z poważaniem,

Krzysztof Gadowski

Poseł na Sejm RP