czwartek, 21 wrzesień 2017

Interpelacja nr 15313 w sprawie wzrostu importu węgla kamiennego do Polski w 2017 r.

Do ministra energii:  Szanowny Panie Ministrze,

W grudniu 2016 roku resort energii pracował nad projektem nowelizacji ustawy, która ograniczy import węgla kamiennego zwłaszcza z Rosji. Jak podkreślało wtedy ministerstwo, „Nowe przepisy powinny umożliwić ograniczenie napływu węgla niesortowanego na teren Polski, czyli zobligować Rosję to tego, by przynajmniej ten węgiel, który wpływa, był poddawany sortowaniu”.

Tymczasem z doniesień Agencji Rozwoju Przemysłu wynika, że w pierwszej połowie 2017 roku importowano do Polski 4,7 mln ton węgla. Oznacza to, że zagraniczne dostawy surowca wzrosły aż o 0,8 mln ton (w tym o 0,5 mln ton z Rosji) względem analogicznego okresu rok wcześniej.

Tak znaczny wzrost importu węgla z zagranicy w pierwszym półroczu ma miejsce przy jednoczesnym znacznym spadku eksportu. W pierwszym półroczu 2016 roku Polska wyeksportowała 4.6 mln ton surowca, podczas gdy w analogicznym okresie tego roku jest to o milion ton mniej.

Na alarm bije również prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, która skupia sprzedawców węgla dla odbiorców indywidualnych i drobnego przemysłu. Podkreśla on, że zaplanowane wydobycie węgla u największego producenta w kraju - Polskiej Grupy Górniczej jest niemożliwe do zrealizowania, a jej autoryzowani sprzedawcy już teraz są odcinani od dostaw surowca.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji:

  1. Z czego wynika duży wzrost importu węgla, w tym z Rosji, w 2017 roku?
  2. Jak duży import węgla kamiennego w Polsce w 2017 roku zakłada rząd?
  3. Na jakim etapie są prace nad nowelizacją ustawy, która ograniczałaby import węgla z zagranicy?