czwartek, 21 wrzesień 2017

Interpelacja nr 12432 w sprawie prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

Do ministra finansów: 

Szanowny Panie Ministrze, 

Obowiązująca Ordynacja podatkowa weszła w życie 1 stycznia 1998 r. (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926). Od tego czasu ustawodawca wielokrotnie dokonywał nowelizacji jej przepisów. Dziś treść Ordynacji nie odpowiada jej zadaniom, a ponadto jej rozwiązaniom brakuje spójności. Należy także zwrócić uwagę na to, że w pełni przekonani o konieczności opracowania nowej kodyfikacji są środowiska naukowe, administracja skarbowa, jak i sami podatnicy.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Rada Ministrów powołała Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego (Dz. U. 2014 poz. 1471), której zadaniem miało być przygotowanie projektu nowej ordynacji podatkowej. Owocem prac Komisji jest między innymi dokument pt. „Kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej”, który w ostatecznym kształcie został przyjęty przez Radę Ministrów 13 października 2015 r. (Protokół ustaleń nr 43/2015).

W powyższym dokumencie przedstawione zostały cele nowej regulacji prawnej i środki służące do ich realizacji oraz najważniejsze instytucje składające się na zakres przedmiotowy nowej ordynacji.

Według wstępnego planu prac Komisja miała w terminie 2 lat opracować projekt nowej ustawy i projekty aktów wykonawczych o podstawowym znaczeniu wraz z ich uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji. Tymczasem jesienią bieżącego roku miną już trzy lata od rozpoczęcia prac Komisji, a nadal nie przedstawiono długo oczekiwanego projektu.

W związku z powyższym wnosimy o odpowiedź na pytania:

- czy Ministerstwo Finansów i Rozwoju podtrzymuje akceptację dla założeń zawartych w dokumencie „Kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej” z października 2015 roku?

- czy i na jakich zasadach resort Finansów i Rozwoju współpracuje z Komisja Kodyfikacyjną?

- kiedy projekt nowej Kodyfikacji Ogólnego Prawa Podatkowego trafi pod obrady Sejmu RP? 

Z wyrazami szacunku, 

Włodzimierz Nykiel, Janusz Cichoń