×

Ostrzeżenie

JFile::read: Nie można otworzyć pliku: https://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.getPhotos&photoset_id=72157688870408866&format=json&media=photos&per_page=20&api_key=ff830b97edbcfa60ca075226da0c915c&nojsoncallback=1&extras=date_upload,date_taken,owner_name,original_format,last_update,tags,o_dims,views,media,path_alias,url_sq,url_t,url_s,url_m,url_o.

czwartek, 28 wrzesień 2017

Projekt ustawy Gabinetu Cieni "Polska bez smogu" [relacja z posiedzenia]

Posiedzenie Gabinetu Cieni 27.09.2017 r. 

  • Na posiedzeniu zaprezentowany został projekt ustawy Gabinetu Cieni o walce ze smogiem w polskich miastach.

Zanieczyszczenie powietrza to jeden z najpoważniejszych problemów, przed jakimi stoi Polska. W sezonie grzewczym (który właśnie się rozpoczyna) w niektórych polskich miejscowościach dopuszczalne normy są przekraczane wielokrotnie. Szacuje się, że każdego roku od 25 do 44 tys. Polaków przedwcześnie umiera z powodu chorób (lub powikłań) wywołanych smogiem.

W 2015 roku rząd Platformy Obywatelskiej przyjął program walki ze smogiem i znalazł źródła jego finansowania. Jednak jedną z pierwszych decyzji rządu PiS było skasowanie tej inicjatywy. PiS nie wprowadził w to miejsce innych rozwiązań, przez problem smogu, wywoływanego głównie przez spalanie kiepskich paliw (np. węgla niskiej jakości) w starych piecach przydomowych.

Gabinet Cieni zaproponował w środę pakiet konkretnych rozwiązań zaradczych. Ich wprowadzenie w perspektywie 15 – 20 lat zagwarantowałoby, że powietrze w Polsce cały czas spełniałoby normy rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia.

Projektu ustawy przewiduje powołanie Krajowego Programu walki ze smogiem. Co roku Program dysponowałby budżetem w wysokości 0,5 proc. PKB (obecnie jest to 9 miliardów złotych). Kwota może się wydawać duża – ale taka jest właśnie skala potrzeb!

Te pieniądze nie pochodziłyby z budżetu państwa, ale np. ze sprzedaży praw do emisji CO2 oraz z już istniejących opłat środowiskowych i pieniędzy zarządzanych przez Narodowe i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tak zgromadzone pieniądze byłyby wydawane m.in. na wymianę starych pieców (pod warunkiem przeprowadzenia termomodernizacji budynku), podłączanie do sieci ciepłowniczej oraz dopłaty dla osób uboższych na zakup bardziej ekologicznego paliwa, wymaganego w przypadku nowoczesnych pieców. Projekt ustawy przewiduje również wprowadzenia ogólnopolskiego zakazu stosowania w spalaniu niskoemisyjnym (piece przydomowe) paliw najgorszej jakości.  Szczegóły dotyczące projektu ustawy prezentowane przez Szefa Gabinetu Środowiska Gabrielę Lenartowicz znajdują się w filmie poniżej. 

  • Gabinet Cieni przedyskutował przyjęty przez rząd PiS projekt ustawy budżetowej na 2018 roku.

To zły projekt. Zakładany przez PiS deficyt budżetowy w wysokości 2,75 proc. jest zdecydowanie za wysoki – oznacza bowiem, że narasta dług publiczny (za rządów PiS przekroczył on już symboliczną barierę 1 biliona złotych). Dla porównania, długoterminowy plan finansowy rządu PO (z 2015 r.) przewidywał, że w 2018 r. deficyt budżetu państwa powinien być ścięty do 1,2 proc.

Gabinet Cieni zwrócił uwagę, że w rządowym projekcie budżetu jest bardzo mało wydatków inwestycyjnych, puchną za to tzw. wydatki sztywne. Np. wzrost kosztów zasypywania dziury w ZUS aż o 10 miliardów zł – spowodowane przywróceniem obniżonego wieku emerytalnego. Gabinet Cieni zwrócił uwagę na to, że przy tak skonstruowanym budżecie (mało inwestycji, coraz więcej wydatków sztywnych) nawet najdrobniejsze załamanie koniunktury globalnej przyniesie zapaść finansów publicznych. Konsumpcja jest bowiem finansowania przyrostem dochodów z VAT, które są w głównej mierze efektem wzrostu gospodarczego (wywołanego globalną koniunkturą), a nie mityczną poprawą ściągalności podatków.

Przy okazji dyskusji o budżecie na rok 2018, Gabinet Cieni omówił rządową strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych. Odnotowano, że w 2018 r. zadłużenie sektora publicznego ma wynieść 51,7 proc. – ale tylko jeśli liczyć do według metodologii polskiej. Według metodologii unijnej dług przekroczy 54 proc. i będzie już bardzo blisko konstytucyjnego limitu.

  • Gabinet Cieni dyskutował również o rządowym projekcie ustawy ws. przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

W czasie dyskusji podkreślono, że zapisy ustawy są nadmiernie restrykcyjne – wprowadzają m.in. możliwość blokowania kont przedsiębiorców tylko na podstawie samych tylko podejrzeń o nieprawidłowości. Wprowadzenie tej ustawy w życie groziłoby też naruszaniem tajemnicy bankowej i tajemnicy przedsiębiorstw. Projekt ten nie był konsultowany, Wiceszef Gabinetu Cieni Izabela Leszczyna zwróciła się z prośbą o opinie projektu do największych federacji zrzeszających przedsiębiorców. 

  • Gabinet Cieni zapoznał się z przyjętym przez rząd PiS trzyletnim planem zwiększenia limitu mianowania urzędników w Służbie Cywilnej (2018 – 2020).

Ta decyzja tylko z pozoru ma pomóc administracji centralnej - w praktyce niewiele nie da, bo mowa jest o urzędnikach niskiego szczebla. Po zniszczeniu przez PiS Służby Cywilnej, wyższe stanowiska urzędnicze – np. dyrektorskie – są obsadzane z mianowania, osobami o niskich lub żadnych kompetencjach, za to z klucza partyjnego.

Gabinet Cieni domaga się, by rząd PiS przywrócił konkursy na wyższe stanowiska. Zdaniem Gabinetu Cieni trzeba powrócić do zasad, które wynikają z zasad konstytucji – bo obecnie obowiązująca ustawa o pracownikach administracji centralnej jest niezgodna z konstytucją.

 

GC zaproponował też, by absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, którzy dziś nie znajdują zatrudnienia w administracji centralnej, mogli zasilić administrację samorządową - Korpus Służby Samorządowej. Okazją do wdrożenia tej zmiany będzie zapowiadana przez PO reforma zarządzania na szczeblu lokalnym. 

Media

Galeria

{gallery}https://www.flickr.com/photos/platformaobywatelskarp/albums/72157688870408866{/gallery}