×

Ostrzeżenie

JFile::read: Nie można otworzyć pliku: https://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.getPhotos&photoset_id=72157685841093892&format=json&media=photos&per_page=20&api_key=ff830b97edbcfa60ca075226da0c915c&nojsoncallback=1&extras=date_upload,date_taken,owner_name,original_format,last_update,tags,o_dims,views,media,path_alias,url_sq,url_t,url_s,url_m,url_o.

środa, 04 październik 2017

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni omówił rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Projekt nakłada na samorządy lokalne nowe obowiązki sprawozdawcze – będą musiały informować m.in. o wysokości stawek podatku od nieruchomości. Informacje będą spływać do Ministra Finansów za pośrednictwem Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Gabinet Cieni zauważył, że to kolejny przykład powiększania biurokracji. Pojawia się też ryzyko, że tego typu dane mogą być wykorzystane przez administrację centralną do celowego zaniżania przekazywanych samorządom subwencji – zwłaszcza wtedy, gdy gminy będą raportować, że świadomie nie chcą stosować maksymalnych stawek podatku od nieruchomości (bo chcą zachęcać inwestorów). W uzasadnieniu tego projektu nie ma żadnego wyjaśnienia, po co ministrowi finansów są takie dane. Warto odnotować także, że rządowy projekt był konsultowany ze stroną samorządową tylko 14 dni.

Gabinet Cieni ocenił rządowy projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Proponowana zmiana wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z przeszłości – umożliwia wstępowanie do związków zawodowych pracownikom, którzy nie mają etatu i pracują na podstawie innego typu umów (umów zlecenie, umów o dzieło itp.).

Gabinet Cieni przedyskutował też projekt nowelizacji postępowania karnego oraz nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego (obie zmiany wynikają ze zmian w prawie unijnym).

Galeria

{gallery}https://www.flickr.com/photos/platformaobywatelskarp/albums/72157685841093892{/gallery}