×

Ostrzeżenie

JFile::read: Nie można otworzyć pliku: https://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.getPhotos&photoset_id=72157661344179308&format=json&media=photos&per_page=20&api_key=ff830b97edbcfa60ca075226da0c915c&nojsoncallback=1&extras=date_upload,date_taken,owner_name,original_format,last_update,tags,o_dims,views,media,path_alias,url_sq,url_t,url_s,url_m,url_o.

wtorek, 10 październik 2017

Gabinet Cieni o sytuacji w służbie zdrowia

Gabinet Cieni przedyskutował sytuację w służbie zdrowia, szczególnie w kontekście trwającego protestu głodowego lekarzy rezydentów.

Gabinet Cieni opowiedział się za jak najszybszym podwyższeniem ich płac i rekomendował Klubowi Parlamentarnemu Platformy Obywatelskiej natychmiastowe złożenie propozycji zmiany Planu Finansowego Funduszu Pracy na 2017 r. Zgodnie z tą propozycją dodatkowe 135 mln zł zostałoby przeznaczone na podniesienie wynagrodzeń lekarzy rezydentów jeszcze w tym roku. W opinii Gabinetu Cieni taka podwyżka mogłaby doprowadzić do zakończenia sporu i wygaszenia protestu z korzyścią zarówno dla lekarzy, jak i dla pacjentów. 

Gabinet Cieni podkreślił, że rząd Platformy Obywatelskiej był w stanie podwyższyć płace lekarzy rezydentów o 30 proc. już w 2009 roku, w samym środku najcięższego kryzysu finansowego w tym stuleciu, w momencie gdy w innych częściach budżetu państwa trzeba było szukać cięć na kwotę 30 mld złotych. Rząd PO-PSL zdecydował się na tę podwyżkę w interesie pacjentów i lekarzy – służba zdrowia nie jest obszarem, na którym można oszczędzać. Gabinet Cieni przypomina również, że ostatni budżet państwa przygotowany przez PO w 2015 roku zagwarantował miejsca rezydenckie dla wszystkich absolwentów uniwersytetów medycznych, którzy z powodzeniem zaliczyli egzamin lekarski.

Gabinet Cieni omówił także rządowe projekty nowelizacji przepisów podatkowych, w tym zwłaszcza projekt zmian w ustawie dotyczącej podatków dochodowych od osób prawnych. Rząd chce m.in. wprowadzić nowe opodatkowanie przychodu z dochodu od środka trwałego (nieruchomości) o wartości ponad 10 mln euro oraz dać ministrowi finansów możliwość publikowania danych o podatnikach - osobach prawnych, których dochody przekroczyły 50 mln euro. Rząd PiS chce też zmienić zasady ryczałtu podatkowego dla wynajmowanych nieruchomości – wprowadzony byłby limit 100 tys. złotych, powyżej którego ta forma rozliczenia podatkowego nie byłaby już możliwa. Zdaniem Gabinetu Cieni projekty tych zmian są niedopracowane i bardzo często wprowadzają niezrozumiałe, arbitralne rozwiązania – nie wiadomo np. dlaczego akurat MF miałoby upubliczniać informacje o firmach mających dochody powyżej 50 mln euro. W innych krajach Unii Europejskiej podobne „szczególne traktowanie” jest zarezerwowane dla firm osiągających znacznie większe dochody.

Gabinet Cieni zapoznał się również ze stanem prac w Parlamencie Europejskim nad nowelizacją unijnych przepisów o delegowaniu pracowników i kierowców w transporcie międzynarodowym. Szczególnie niepokojące są przepisy dotyczące kierowców: rośnie ryzyko, że wbrew interesom Polski przeforsowane zostaną przepisy ograniczające konkurencyjność polskich firm transportowych, dziś kontrolujących już 25 proc. unijnego rynku przewozowego (przewozów międzynarodowych). Przykładowo, może zostać wprowadzony obowiązek płacenia kierowcom lokalnych stawek już po trzecim dniu pracy na terenie innego kraju. Gabinet Cieni podkreślił, że rząd nie był wystarczająco aktywny na etapie powstawania tych nowych propozycji i teraz, gdy są one już w Parlamencie Europejskim, będzie je ciężko zawrócić.

 

Galeria

{gallery}https://www.flickr.com/photos/platformaobywatelskarp/albums/72157661344179308{/gallery}