×

Ostrzeżenie

JFile::read: Nie można otworzyć pliku: https://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.getPhotos&photoset_id=72157661612989528&format=json&media=photos&per_page=20&api_key=ff830b97edbcfa60ca075226da0c915c&nojsoncallback=1&extras=date_upload,date_taken,owner_name,original_format,last_update,tags,o_dims,views,media,path_alias,url_sq,url_t,url_s,url_m,url_o.

środa, 18 październik 2017

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni przedyskutował projekt zmiany ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa. To ustawowe potwierdzenie mechanizmu pomocy dla przedsiębiorców, który już od dawna istnieje – został wprowadzony przez rząd PO – PSL jeszcze w 2013 roku. Od tego czasu Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił firmom poręczeń i gwarancji na ponad 20 miliardów zł. Gabinet Cieni skrytykował propozycję rządu PiS, żeby z tego systemu wykreślić samorządowe fundusze poręczeniowe. Gabinet Cieni zauważył też, że rząd PiS źle oszacował wielkość gwarancji i poręczeń nietrafionych (czyli takich, które finanse publiczne będą musiały wypłacić bankom).

Gabinet Cieni omówił także proponowaną przez Ministerstwo Finansów zmianę ustawy o podatku akcyzowym oraz projekt zmiany ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Rząd PiS chce powołać do życia nową jednostkę budżetową: centrum informatyki Krajowej Administracji Skarbowej. To oznacza przeniesienie ok. 1500 osób z byłych izb skarbowych do nowej instytucji. Ci pracownicy stracą status pracowników służby cywilnej. Z informacji Gabinetu Cieni wynika, że ta zmiana nie była w żaden sposób konsultowana z zainteresowanymi.

Gabinet Cieni dyskutował też nad debatowanymi obecnie zmianami w dyrektywie o delegowaniu pracowników. 17 października br. w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie w tej sprawie. Europosłom PO udało się sformułować koalicję, która obroniła zapis, że delegowanie pracownika może trwać 24 miesiące. Firmy delegujące pracowników będą musiały jednak przestrzegać lokalnie obowiązujących układów zbiorowych dotyczących płacy. Europosłom PO udało się też obronić propozycję, by sektor transportowy (kierowcy TiR-ów) był objęty lex specialis – dzięki czemu dyrektywa o delegowaniu pracowników nie będzie obowiązywać kierowców automatycznie.

To nie koniec prac nad tą ważną dla polskiej gospodarki dyrektywą (dotyczy ponad 400 tys. pracowników). Projekt zmian w dyrektywie będzie teraz przedyskutowany w trójkącie Rada UE – Parlament Europejski – Komisja Europejska. Kilka kluczowych krajów Unii Europejskiej, m.in. Francja, opowiada się za niekorzystnym dla Polski zaostrzeniem przepisów. Rząd PiS-u będzie więc teraz musiał wykazać się umiejętnością formułowania koalicji. Europosłowie Platformy zrobili to, co na ich poziomie można było osiągnąć, teraz inicjatywa jest po stronie rządu.

Gabinet Cieni odniósł się do propozycji projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współpracy dotyczącej restytucji dóbr kultury. Projekt nie budzi kontrowersji – chodzi o implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego z maja 2014 r.

Gabinet Cieni odnotował także propozycję rządu PiS zmiany programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”. PiS chce dwukrotnie powiększyć powierzchnię muzeum (z 24 do 44 tysięcy metrów kwadratowych) i w związku z tym proponuje podwyższyć budżet inwestycji z 310 na 659 mln zł.

Galeria

{gallery}https://www.flickr.com/photos/platformaobywatelskarp/albums/72157661612989528{/gallery}