piątek, 20 październik 2017

Wniosek PO o podwyższenie płac lekarzy rezydentów

 
 
Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej złożyli wniosek do Premier Beaty Szydło o zmianę Planu Finansowego Funduszu Pracy na 2017 r. We wniosku wnosimy o zwiększenie wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu o kwotę 135 mln zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla lekarzy rezydentów. 

 

Szanowna Pani Premier,

W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska, wnoszę o podjęcie działań mających na celu rozpoczęcie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej procedury skutkującej zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia lekarzy rezydentów. Na podstawie art. 29 ust. 12 w zw. z ust. 8 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) wnosimy o zmianę Planu Finansowego Funduszu Pracy na 2017 r. i zwiększenie wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu o kwotę 135 mln zł, z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń lekarzy rezydentów. Źródłem finansowania przedmiotowego wzrostu płac powinny być środki, które są w dyspozycji Funduszu Pracy. Przedmiotowe zwiększenie wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu pozwoli sfinansować podwyżki dla lekarzy rezydentów w listopadzie i grudniu br.

Z uwagi na wskazywaną przez Rząd dobrą sytuację na rynku pracy bezzasadnym jest utrzymywanie rezerw w Funduszu Pracy na obecnym poziomie, tym bardziej, iż ze względu na niski poziom bezrobocia Rząd obniża wydatki na programy wspierające aktywność zawodową. Bieżący kryzys w systemie ochrony zdrowia, polegający także na trudnej sytuacji finansowej lekarzy rezydentów stwarza pilną potrzebę wprowadzenia odpowiednich zmian w Planie Finansowym Funduszu Pracy.

Ponadto wnosimy o natychmiastowe dokonanie odpowiednich zmian projektu ustawy budżetowej na rok 2018 mających na celu zabezpieczanie wyższych wynagrodzeń dla lekarzy rezydentów. 

Z poważaniem, 

Sławomir Neumann 

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO