×

Ostrzeżenie

JFile::read: Nie można otworzyć pliku: https://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.getPhotos&photoset_id=72157688350084503&format=json&media=photos&per_page=20&api_key=ff830b97edbcfa60ca075226da0c915c&nojsoncallback=1&extras=date_upload,date_taken,owner_name,original_format,last_update,tags,o_dims,views,media,path_alias,url_sq,url_t,url_s,url_m,url_o.

czwartek, 26 październik 2017

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni przedstawił projekt systemowej naprawy sytuacji w służbie zdrowia. Zakłada on, że do 2012 roku wydatki na ten cel wzrosną do poziomu 6% PKB. Oznacza to, że przez najbliższe 4 lata na służbę zdrowia państwo wydawałoby dodatkowo ok. 6,7 mld zł rocznie. W ocenie Gabinetu Cieni takie zwiększenie wydatków doprowadziłoby do zlikwidowania kolejek do lekarzy specjalistów oraz pozwoliłoby na podwyższenie płac wszystkim pracownikom sektora.

Gabinet Cieni proponuje, by wdrażanie działań naprawczych rozpocząć już w budżecie na 2018 rok. Jedną z propozycji Gabinetu jest przesunięcie na służbę zdrowia środków przeznaczonych na projekt „strzelnic ministra Macierewicza” (2,6 mld zł).

Gabinet Cieni wezwał wszystkie partie polityczne, przedstawicieli pacjentów, lekarzy, pielęgniarek oraz całej branży medycznej do dyskusji nad przedstawionym projektem. Zdaniem Gabinetu, w sprawie służby zdrowia potrzebne jest ponadpartyjne porozumienie i współpraca.

Gabinet Cieni omówił także zmiany w projekcie budżetu na rok 2018 r. Szczególną uwagę zwrócił na fakt, że podwyżki dla nauczycieli, zapowiedziane  przez premier Beatę Szydło na 1 stycznia 2018 r., mają być przesunięte – zgodnie z nowelizacją budżetu na 1 maja 2018 r. Oznacza to, że średnioroczny wzrost wynagrodzenia nauczycieli wyniesie zaledwie 3,33% zamiast 5%.

Gabinet Cieni zajął się również projekt zmiany ustaw regulujących kwestie przechowywania akt pracowniczych oraz ich digitalizacji. Projekt ten wprowadza m.in. możliwości skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i płacowej z 50 do 10 lat. Gabinet Cieni podkreślił, że jest to propozycja nawiązująca do projektu podobnej ustawy z czasów rządu PO-PSL.

Galeria

{gallery}https://www.flickr.com/photos/platformaobywatelskarp/albums/72157688350084503{/gallery}