×

Ostrzeżenie

JFile::read: Nie można otworzyć pliku: https://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.getPhotos&photoset_id=72157687088456442&format=json&media=photos&per_page=20&api_key=ff830b97edbcfa60ca075226da0c915c&nojsoncallback=1&extras=date_upload,date_taken,owner_name,original_format,last_update,tags,o_dims,views,media,path_alias,url_sq,url_t,url_s,url_m,url_o.

wtorek, 07 listopad 2017

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

- Kolejny objaw szkodliwej megalomanii rządu PiS i nieliczenia się z publicznymi pieniędzmi – tak Gabinet Cieni ocenił przyjętą przez Radę Ministrów „Koncepcję przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczpospolitej Polskiej”.

Forsowany przez rząd PiS plan budowy lotniska pod Baranowem przewiduje budowę mega-obiektu, który docelowo obsługiwałby 50 milionów pasażerów rocznie. Tymczasem w 2016 roku na wszystkich polskich lotniskach obsłużono 34 miliony pasażerów, z czego ponad 50 proc. w portach regionalnych. Skąd więc mieliby się wziąć pasażerowie, których Centralny Port Lotniczy miałby obsłużyć? Jego koszt budowy jest szacowany na 30 miliardów złotych, jednak zdaniem Gabinetu Cieni ta suma jest niedoszacowana. Co gorsza, rząd nie wyjaśnia, skąd w ogóle miałyby pochodzić pieniądze na tę inwestycję (a wiadomo już, że unijny budżet nie przekaże na jego budowę ani jednego euro).

Centralny Port Lotniczy prawdopodobnie oznaczałby pogorszenie komfortu podróży dla milionów pasażerów z całej Polski, którzy nie latają regularnie trasami międzykontynentalnymi, ale np. raz do roku lecą na wakacje do Grecji. Zamiast korzystać z istniejącego lotniska regionalnego, musieliby razem z bagażami jechać do Baranowa znajdującego się ok. 45 km od Warszawy.

Zdaniem Gabinetu Cieni snucie takich pomysłów w sytuacji gdy wciąż wiele polskich miast (np. Gdańsk ze Słupskiem) nie jest połączonych siecią dróg ekspresowych i szybkimi połączeniami kolejowymi jest absurdem, kosztowną propagandą.

Gabinet Cieni omówił także projekt nowelizacji ustawy o odpadach. Zdaniem Gabinetu mamy do czynienia z próbą ukrycia dużych opóźnień w budowie bazy danych o produktach i odpadach. Miała zacząć działać od stycznia 2018 r. – tymczasem dziś postępów nie widać. Za brak regulacji w tej sprawie zapłacą wszyscy obywatele, niekompetencja resortu ministra Jana Szyszki będzie ich drogo kosztować.

Gabinet Cieni odniósł się także do przyjętej przez Radę Ministrów „Informacji o działaniach korespondujących z Narodowym Programem Mieszkaniowym”. W dokumencie tym potwierdzono stabilność finansowania dla programów wdrożonych przez PO (Mieszkanie dla Młodych), ale jednocześnie potwierdza on, że te programy nie będą przedłużone. 2018 r. będzie ostatnim rokiem, w którym umowy będą zawierane. Tymczasem do dziś nie oddano do użytku żadnego mieszkania z programu „Mieszkanie +”.

Na swoim posiedzeniu 7 listopada 2017 r. Gabinet Cieni omówił również projekt nowelizacji ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Ten ostatni projekt, dostosowujący prawo polskie do unijnego, jest w opinii Gabinetu spóźniony.

 

 

Galeria

{gallery}https://www.flickr.com/photos/platformaobywatelskarp/albums/72157687088456442{/gallery}