×

Ostrzeżenie

JFile::read: Nie można otworzyć pliku: https://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.getPhotos&photoset_id=72157666395972589&format=json&media=photos&per_page=20&api_key=ff830b97edbcfa60ca075226da0c915c&nojsoncallback=1&extras=date_upload,date_taken,owner_name,original_format,last_update,tags,o_dims,views,media,path_alias,url_sq,url_t,url_s,url_m,url_o.

czwartek, 16 listopad 2017

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni omówił projekty rządowych ustaw o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o nowelizacji przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. W opinii Gabinetu Cieni przedstawione przez rząd propozycje to okrojona wersja tego, co było obiecywane.

Reguły „co nie jest zabronione, jest dozwolone” oraz „stabilności przepisu” – które mają być rzekomo najważniejszymi elementami nowelizacji prawa – w rzeczywistości już wcześniej obowiązywały, albo wprost z Konstytucji RP, albo na podstawie wyroków Trybunału Konstytucyjnego (wydanych jeszcze za czasów, gdy Trybunał był instytucją niezależną i stał na straży Konstytucji RP).

Przygotowana przez PiS koncepcja rzecznika przedsiębiorców jest karykaturą słusznej skądinąd idei. W wersji przyjętej przez rząd PiS, zamiast rzecznika wszystkich przedsiębiorców będzie „rzecznik małych i średnich przedsiębiorców”. Co gorsza, będzie to zresztą funkcja fasadowa - rzecznik będzie mógł jedynie pisać i apelować (do ministrów i premiera). Zupełnie kuriozalny jest pierwszy zapis projektu (art. 1) stwierdzający, że rzecznik działa na rzecz „pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej”. W opinii Gabinetu Cieni, trudno takiego sformułowania nie skojarzyć z praktykami PRL-owskimi, gdy władze też starały się pogłębić zaufanie obywateli do władzy.

Rzecznik wyznaczany będzie przez ministra właściwego do spraw gospodarki, mianowany będzie przez premiera, opinia przedsiębiorców (odnośnie wskazywanej osoby) będzie niewiążąca. Gabinet Cieni odnotował też, że zmieniona została data wejścia w życie przepisów: zamiast od stycznia, będą obowiązywać od marca 2018 r., czyli później niż obiecywano.

Gabinet Cieni zauważył też, że proponowana przez PiS „ulga na start” może być mniej korzystna finansowo dla młodych osób rozpoczynających działalność gospodarczą niż kontrpropozycja Platformy (całkowite zwolnienie osób do 24. roku życia, zakładających swoją działalność gospodarczą, ze składki ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego). Gabinet Cieni zapowiedział, że w odpowiedzi na przyjęte przez Radę Ministrów projekty ustaw, ponownie przedstawi swoje kontrpropozycje ułatwień i gwarancji dla przedsiębiorców, już raz odrzucone przez większość parlamentarną PiS.

Gabinet Cieni skrytykował rząd za nieudolne wdrożenie nowego systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów.

 

Gabinet Cieni przedyskutował także wstępnie bilans dwulecia rządów PiS-u. Pełna ocena dotychczasowych działań gabinetu premier Beaty Szydło – uwzględniająca m.in. niszczenie polskiej armii, zrujnowanie pozycji Polski w Unii Europejskiej, drożyznę, rosnący dług, skok na Spółki Skarbu Państwa - zostanie przedstawione przez Platformę Obywatelską w kolejnych dniach.

Media

Galeria

{gallery}https://www.flickr.com/photos/platformaobywatelskarp/albums/72157666395972589{/gallery}