×

Ostrzeżenie

JFile::read: Nie można otworzyć pliku: https://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.getPhotos&photoset_id=72157689886608975&format=json&media=photos&per_page=20&api_key=ff830b97edbcfa60ca075226da0c915c&nojsoncallback=1&extras=date_upload,date_taken,owner_name,original_format,last_update,tags,o_dims,views,media,path_alias,url_sq,url_t,url_s,url_m,url_o.

wtorek, 21 listopad 2017

Gabinet Cieni o decyzji Trybunału Sprawiedliwości w sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej

Gabinet Cieni przedyskutował sytuację po poniedziałkowej decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE, który - na wniosek Komisji Europejskiej - obwarował wykonanie swojego nakazu dotyczącego wstrzymania wycinki Puszczy Białowieskiej groźbą kary 100 tysięcy euro dziennie.

Polski rząd ma 15 dni żeby przekonać Trybunał, że wycinkę wstrzymał, inaczej kara zacznie być naliczana od dnia wydania orzeczenia.

W opinii Gabinetu Cieni, to absolutnie bezprecedensowa sytuacja. Po raz pierwszy Trybunał musiał zagrozić krajowi karami finansowymi za odmowę przestrzegania jego wcześniejszych decyzji. Zła wola rządu PiS-u naraziła Polskę nie tylko na nieodwracalne straty wizerunkowe, ale także – po raz pierwszy – na straty finansowe.

Gabinet Cieni przypomniał, że ugrupowania opozycyjne wykorzystały już wszystkie dostępne działania, by wycinkę Puszczy zablokować. Platforma Obywatelska składała w tej sprawie doniesienia do prokuratury, interpelacje, Gabinet Cieni zorganizował w Białowieży specjalne, wyjazdowe posiedzenie.

Gabinet Cieni ponowił swoje poparcie dla organizacji pozarządowych (ekologicznych), które od wielu miesięcy konsekwentnie protestują przeciwko skandalicznym działaniami rządu PiS i które próbowały zatrzymać wycinkę.

Gabinet Cieni wyraził oburzenie brutalnym traktowaniem i nękaniem przedstawicieli organizacji ekologicznych przez władzę. Obowiązkiem parlamentarzystów opozycji jest ich bronić. Takie działania już są podejmowane - członek Gabinetu Cieni poseł Michał Szczerba interweniował w sprawie ekologów, którzy zostali zatrzymani przez policję w trakcie protestu przed warszawską siedzibą dyrekcji Lasów Państwowych. Poseł Szczerba złożył na komisariacie policji osobiste poręczenie za wszystkich zatrzymanych, zażądał też od policji, by umożliwiono zatrzymanym kontakt z adwokatami.

Gabinet Cieni zapowiedział, że w przyszłości będzie sięgał po wszystkie przewidziane prawem środki, by obronić Puszczę Białowieską i zagwarantować bezpieczeństwo organizacjom pozarządowym.

Na swoim wtorkowym posiedzeniu, Gabinet Cieni zajął się projektem nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz propozycjami zmian w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska i ustawy Prawo Ochrony Środowiska w zakresie działania punktów pomiarowych oceny jakości powietrza. W obu przypadkach chodzi przede wszystkim o dostosowanie polskiego prawa do dyrektyw unijnych.  

 

 

Galeria

{gallery}https://www.flickr.com/photos/platformaobywatelskarp/albums/72157689886608975{/gallery}