poniedziałek, 27 listopad 2017

Opozycja razem dla społeczeństwa obywatelskiego

Ponad trzydziestu czołowych reprezentantów organizacji pozarządowych spotkało się z posłami PO, PSL i Nowoczesnej na spotkaniu „Jakie prawo dla społeczeństwa obywatelskiego” zorganizowane przez Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

21 października w Sejmie RP odbyło się spotkanie, które miało na celu przyjrzenie się dobrym praktykom w pracy nad ustawą o stowarzyszeniach i poznanie postulatów III Sektora związanych z dalszym dostosowaniem prawa do potrzeb organizacji pozarządowych.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci wielu organizacji pozarządowych. Głos zabrali m.in. Henryk Wujec - były przewodniczący Zespołu ds. rozwiązań finansowych i prawnych w zakresie działalności społecznej i obywatelskiej w Kancelarii Prezydenta RP, Tomasz Schimanek - członek Krajowego Panelu Ekspertów Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce czy Ewa Rybus Tołoczko z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska (PO), posłanki Monika Wielichowska (PO), Monika Rosa (.N) oraz poseł Jakub Stefaniak (PSL) przedstawili cele działania Zespołu oraz zapowiedzieli kolejne spotkania w styczniu 2018 roku po oficjalnej rejestracji zespołu. Spotkanie organizowane było wspólnie z Michałem Braunem – Pełnomocnikiem Gabinetu Cieni ds. Społeczeństwa Obywatelskiego.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zgłosili szereg postulatów i pomysłów na działania legislacyjne związane ze wsparciem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wśród nich znalazły się kwestie ułatwień podatkowych, zniesienie barier biurokratycznych czy też opracowanie długoterminowych planów działań legislacyjnych.

Zespól ds. Współpracy z NGO powstał jako efekt współpracy partii opozycyjnych (Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego) i ma na celu koordynacje aktywności partii w zakresie spraw dotyczących społeczeństwa obywatelskiego oraz monitorowanie działań rządu w tym zakresie.