środa, 29 listopad 2017

#TotalnaPropozycja - projekty 6 ustaw gospodarczych

Na posiedzeniu 28 listopada 2017 r. Gabinet Cieni podjął decyzję o złożeniu w Sejmie pakietu sześciu ustaw gospodarczych, nad którymi pracował w ostatnich miesiącach.

29 listopada 2017 r., na konferencji prasowej propozycje te przedstawili Grzegorz Schetyna - Przewodniczący Platformy Obywatelskiej RP, prof. Andrzej Rzońca - główny ekonomista PO, szefowa gabinetu gospodarki Maria Janyska, wiceszefowa gabinetu finansów Izabela Leszczyna oraz szef gabinetu cyfryzacji i młodzieży Arkadiusz Marchewka i szef gabinetu seniorów Michał Szczerba.

Pierwsza ustawa ma pomóc zatrzymać narastanie długu publicznego – uniemożliwić obchodzenie reguły wydatkowej -> PROJEKT USTAWY 

Druga ze zgłaszanych ustaw wprowadziłaby niską, jednolitą stawkę VAT na żywność. Skorzystaliby na tym nie tylko przedsiębiorcy (koniec z problemami interpretacyjnymi) ale przede wszystkim gospodarstwa domowe, które płaciłyby mniej za żywność. -> PROJEKT USTAWY 

Celem trzeciej ustawy wchodzącej w skład pakietu „gospodarczego” jest zatamowanie biegunki zmian prawnych, jaka nastała wraz z objęciem władzy przez PiS, poprzez wprowadzenie obowiązku dołączania do projektów nowego prawa znacznie bardziej szczegółowych Ocen Skutków Regulacji. -> PROJEKT USTAWY 

Czwarta ustawa, którą Gabinet Cieni przedłoży w najbliższych dniach w Sejmie, to odpowiedź na katastrofalne skutki obniżenia przez PiS wieku emerytalnego. Przygotowana przez Gabinet przepisy zachęcą Polaków do opóźnienia decyzji o odchodzeniu na emeryturę. Te osoby, które pozostałyby w pracy pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego zostałyby zwolnione ze składek na ZUS. Także ich pracodawcy mogliby zostać zwolnieni z odprowadzania swojej części składki ZUS płaconej od takich osób, pod warunkiem wszakże, że połowę kwoty jaką w ten sposób zyskają oddadzą pracownikom w postaci podwyżki pensji. -> PROJEKT USTAWY 

Piąta projekt ustawy przygotowany przez Gabinet Cieni także ma związek z emeryturami: przewiduje zwolnienie emerytury z PiT-u po ich unettowieniu. -> PROJEKT USTAWY 

Szósta ustawa, ostatnia część „sześciopaku gospodarczego” ma zachęcić młode osoby (do 25. roku życia) do zakładania własnej działalności gospodarczej dzięki zwolnieniu z obowiązku płacenia składek na ZUS/NFZ. -> PROJEKT USTAWY