×

Ostrzeżenie

JFile::read: Nie można otworzyć pliku: https://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.getPhotos&photoset_id=72157663373331008&format=json&media=photos&per_page=20&api_key=ff830b97edbcfa60ca075226da0c915c&nojsoncallback=1&extras=date_upload,date_taken,owner_name,original_format,last_update,tags,o_dims,views,media,path_alias,url_sq,url_t,url_s,url_m,url_o.

środa, 06 grudzień 2017

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni omówił kwestię przygotowania Polski do organizacji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych (tzw. Konferencja COP), 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach. Rząd chce przeznaczyć na organizację tego wydarzenia ponad 127 milionów złotych. Na podstawie specustawy przygotowanej przez rząd, wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie COP byłyby zwolnione z zasad zamówień publicznych. Rząd tłumaczy to odstępstwo rzekomymi względami bezpieczeństwa.

W ocenie Gabinetu Cieni, to skandaliczny pomysł. Po pierwsze, poprzednie konferencje COP organizowane w Polsce (za rządów PO-PSL) kosztowały znacznie mniej. Np. organizacja konferencji klimatycznej w Poznaniu pochłonęła 70 mln zł. Po drugie, nie ma żadnego usprawiedliwienia, żeby setki milionów publicznych pieniędzy było rozdzielnych poza transparentnymi procedurami przetargów publicznych. Gabinet Cieni przypomina, że wydatki na konferencje organizowane w 2008 i 2013 roku (Poznań, Warszawa) nie były zwolnione z przetargów publicznych.

Gabinet Cieni całkowicie popiera pomysł organizacji COP w Katowicach, ale dotychczasowe doświadczenia z wydatkami Ministerstwa Środowiska są jednoznacznie negatywne: setki tysięcy złotych zostały przekazane m.in. Fundacji „Lex Veritatis” o. Rydzyka oraz związanej z nim Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Gabinet Cieni zapowiada, że będzie monitorował kwestię publicznych wydatków na COP. 

Gabinet Cieni przedyskutował także rządowe pomysły na nowelizację przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Chodzi o reformę generalnej i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. W opinii Gabinetu jest to typowa, „kadrowa” nowelizacja prawa. Likwiduje się strukturę dwuszczeblową (regionalne dyrekcje staną się oddziałami jednej, centralnej jednostki budżetowej). Z mocy ustawy zwolnieni zostaną wszyscy pracownicy regionalnych ośrodków, pracę będą mogli kontynuować tylko Ci, którzy dostaną nową ofertę, już od nowej instytucji. Kryteria zatrudnienia nowej kadry nie uwzględniają kompetencji. W opinii Gabinetu Cieni za pomocą tej ustawy minister środowiska Jan Szyszko chce pozbyć się osób, które dziś są zatrudnione w RDOŚ – bo to są ekolodzy, kochający polskie środowisko. Nie mógł ich zwolnić tak po prostu (bo przegrałby procesy przed sądami pracy) – stąd koncepcja ustawowej likwidacji ich miejsc pracy.

Taki zamach na instytucje ochrony środowiska miałby gigantyczne konsekwencje. Komisja Europejska zaczęłaby szczegółowo przyglądać się każdej ocenie oddziaływania na środowisko (kluczowemu dokumentowi w procesie inwestycyjnym). To w konsekwencji doprowadziłoby do zablokowania procesów inwestycyjnych w skali całego kraju. I tu nie chodzi tylko o inwestycje finansowane przez budżet unijny, ale wszystkie duże inwestycje.

Na swoim wtorkowym posiedzeniu Gabinet Cieni zajął się również nowym projektem specustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych wśród zwierząt.

To już trzecia specustawa, procedowana przez rząd PiS, która ma pomóc zatrzymać rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Dotychczasowe działania rządu PiS przyniosły katastrofalne rezultaty. W tej chwili w całej Polsce jest już około 100 ognisk choroby (w chwili, gdy ustępował rząd PO-PSL, w całym kraju były trzy ogniska). Co gorsza, epidemia ASF przekroczyła Wisłę i postępuje na Zachód, zagrażając wielkim trzodom w Wielkopolsce. Coraz bardziej realny staje się wariant hiszpański: całkowite wygaszenie produkcji wieprzowiny w Polsce! Taki jest efekt kolosalnych zaniedbań po stronie rządu. Obecnie rząd PiS rozważa coraz bardziej absurdalne rozwiązania, by powstrzymać ASF. Wśród rozważanych pomysłów: niemal doszczętne wybicie dzików w Polsce - do poziomu 0,1 sztuki na km. Myśliwi mogliby strzelać do dzików na terenie całego kraju, włącznie z parkami narodowymi i rezerwatami. Dostawaliby nawet specjalne urlopy na polowania.

Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt ustawy o dokumentach publicznych. Ta ustawa tworzy nowy system bezpieczeństwa dokumentów publicznych (m.in. paszportów, dowodów osobistych, sądowych tytułów wykonawczych, praw jazdy itp.) Gabinet Cieni zwraca uwagę na konieczność dobrego sklasyfikowania dokumentów.

Galeria

{gallery}https://www.flickr.com/photos/platformaobywatelskarp/albums/72157663373331008{/gallery}