wtorek, 09 styczeń 2018

Gabinet Cieni krytycznie o programie "Mieszkanie+"

Gabinet Cieni zajął się projektem nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych i domów dla bezdomnych. Wprowadza ona istotne zmiany w obszarze polityki mieszkaniowej. Pieniądze, które rząd uzyska dzięki likwidacji programu „Mieszkanie dla Młodych” mają zasilić fundusz dopłat na dofinansowanie budownictwa lokali socjalnych oraz domów dla bezdomnych.

Zdaniem Gabinetu Cieni nie jest to optymalne rozwiązanie. Nie negując konieczności wsparcia dla budowy nowych mieszkań socjalnych, Gabinet podkreśla, że likwidowany program „Mieszkanie dla Młodych” okazał się być jednym z najskuteczniejszych programów rozwoju budownictwa mieszkaniowego w historii. Dzięki „MdM” oraz poprzedzającemu go programowi „Rodzina na swoim” zbudowanych zostało ponad 200 tysięcy mieszkań; licząc razem z ostatnią transzą wsparcia w ramach „MdM” (która rozeszła się w ciągu dwóch dni!) przekroczony zostanie pułap 300 tysięcy mieszkań. Wraz z wygaszeniem „Mieszkania dla Młodych”, rząd zlikwidował bardzo popularną formę wsparcia dla młodych rodzin marzących o własnym mieszkaniu. Forsowany przez PiS program „Mieszkanie plus” do dziś nie przyniósł efektów: nie oddano do użytku ani jednego mieszkania. Jego potencjalni uczestnicy jak dotąd dostali jedynie obietnice. Organizowane są nawet specjalne uroczystości, trącące czasami komunistycznej PRL, na których wybrańcy dostają „przydział na mieszkanie z programu Mieszkanie +”. Gabinet Cieni zapowiedział, że będzie monitorował realizację obietnic rządu PiS w tym obszarze.

Gabinet Cieni zajął się także nowelizacją prawa telekomunikacyjnego, m.in. regulującą rynek tzw. usług premium – dodatkowo płatnych smsów. Rząd proponuje, żeby wprowadzić podstawowy próg ceny takiego smsa „premium” - 35 zł. Gabinet Cieni podkreśla, że takie ograniczenie, choć w zamyśle ma chronić konsumentów, może mieć niechciane konsekwencje, np. mocno skomplikować życie przedsiębiorcom, którzy sprzedają swoje usługi za pośrednictwem opłaty sms (np. wydawców czasopism ogłoszeniowych). Innym kontrowersyjnym zapisem ustawy jest powiększenie uprawnień kontrolnych prezesa urzędu komunikacji elektronicznej. Będzie mógł on przeprowadzać kontrole w przedsiębiorstwach bez uprzedzenia i już na etapie wniosków pokontrolnych będzie mógł nakładać kary.

Gabinet Cieni omówił przygotowaną przez rząd nowelizację ustawy o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym. Nie ma wielu chętnych prywatnych inwestorów do wchodzenia we wspólne projekty z sektorem publicznym.

Nie zawsze tak było. Rząd PO-PSL zrealizował dwa duże projekty autostradowe w formule PPP (A1 oraz przygraniczny odcinek A2), w sumie 260 km autostrad. Bez PPP tych inwestycji nie udałoby się zrealizować, bo wówczas rząd nie miał wystarczających środków (20 mld zł). Warto też pamiętać, że w formule PPP w przyszłości modernizowane były dworce kolejowe – np. dworzec w Katowicach.

Gabinet Cieni zwrócił uwagę na fakt, że nowelizacja nie rozwiązuje wszystkich sygnalizowanych problemów: np. nie towarzyszy jej nowelizacja zasad podatkowych – uczestnicy PPP wciąż są narażeni na ryzyko, że podatek VAT może być dwukrotnie płacony. Ustawa wprowadza także sztywne ograniczenia dotyczące wykorzystania pieniędzy z opłat za parkowanie w mieście. Gmina, która podwyższy opłaty za parkowanie, będzie mogła wydać te pieniądze tylko na inwestycje związane z rozwojem transportu publicznego.

Gabinet Cieni przedyskutował konkluzje IV Europejskiego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych, zwłaszcza w kontekście ograniczania przez PiS ułatwień dla osób niepełnosprawnych w wyborach powszechnych. Gabinet zgodził się, że konieczne jest budowanie społecznego nacisku na rządzących, by nie dyskryminowali osób z niepełnosprawnościami. Po masowych protestach, senatorowie PiS jedynie częściowo przywrócili możliwość głosowania korespondencyjnego: przywrócono ją osobom o orzeczonej dużej niepełnosprawności. Ale nadal nie mają je osoby niepełnosprawne w stopniu niższym, osoby obłożnie chore i obywatele mieszkający za granicą.

W drugiej turze wyborów prezydenckich w 2015 głosów korespondencyjnych w skali całego kraju było 56 tysięcy. Gabinet Cieni zapowiedział, że będzie dążył do przywrócenia wcześniejszych zapisów o głosowaniu korespondencyjnym, bo w XXI wieku obowiązkiem państwa jest ułatwiać obywatelom życie, nie utrudniać.