×

Ostrzeżenie

JFile::read: Nie można otworzyć pliku: https://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.getPhotos&photoset_id=72157690668275071&format=json&media=photos&per_page=20&api_key=ff830b97edbcfa60ca075226da0c915c&nojsoncallback=1&extras=date_upload,date_taken,owner_name,original_format,last_update,tags,o_dims,views,media,path_alias,url_sq,url_t,url_s,url_m,url_o.

wtorek, 16 styczeń 2018

Gabinet Cieni o polityce zagranicznej rządu

Gabinet Cieni rozpoczął dyskusję nad założeniami polityki zagranicznej. Podkreślił, że obecna, zła pozycja Polski na świecie, a zwłaszcza w Unii Europejskiej, jest konsekwencją polityki wewnętrznej – łamania konstytucji, upolityczniania sądów, dławienia społeczeństwa obywatelskiego. Dopóki polskie władze nie przestaną deptać podstawowych wartości, dopóty nie będzie można liczyć na żaden przełom. Gabinet Cieni odnotował, że rząd premiera Mateusza Morawieckiego zdaje się stawiać na sojusz z kilkoma krajami Europy Środkowej, z Węgrami na czele. Dziś okazuje się jednak, że Węgry zostawiają rząd PiS na spalonym. W wywiedzie udzielonym europejskim gazetom premier Węgier Viktor Orban zapowiedział, że jego rząd zgodzi się na udział w unijnej polityce uchodźczej. Będzie przyjmował wybranych, sprawdzonych przez węgierskie służby uchodźców - dokładnie tak, jak proponował to zrobić rząd Platformy Obywatelskiej. Co więcej, Węgry, podobnie jak Czechy, Bułgaria i Rumunia, deklarują wolę wejścia do strefy euro. Polska zdaje się być osamotniona nawet w najbliższym regionie. Dodatkowe wątpliwości budzi propozycja sformułowana przez nowego szefa MSZ, prof. Jacka Czaputowicza, by włączyć Europejski Trybunał Sprawiedliwości do wszczętej wobec Polski procedury praworządności z artykułu 7 Traktatu. Po pierwsze, wstępna analiza wskazuje, że nie ma prawnych podstaw, by Trybunał mógł w tej procedurze uczestniczyć (Traktat precyzyjnie wymienia, które instytucje są zaangażowane w tę procedurę). Nawet jeśli jednak udałoby się znaleźć odpowiednią formułę – mogłoby się okazać, że udział ETS zakończyłby się tak, jak zaproszenie Komisji Weneckiej przez poprzedniego ministra spraw zagranicznych, Witolda Waszczykowskiego. Na wtorkowym posiedzeniu Gabinet Cieni zajął się również proponowaną przez rząd nowelizacją kodeksu cywilnego – zmianą terminu przedawnienia w sprawach cywilnych. Rząd chce, by termin przedawnienia w sprawach cywilnych został skrócony z 10 do 6 lat. Zmiana byłaby retro-aktywna, działająca wstecz. Gabinet Cieni krytycznie ocenił ten pomysł. W jego opinii, celem proponowanej zmiany jest sztuczne poprawienie statystyk sprawności działania sądów cywilnych (za czasów rządów ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry te statystyki pogorszyły się). Skrócenie okresu przedawnienia jest także kolejnym, oburzającym przykładem naruszania praw nabytych obywateli: to istotne pogorszenie sytuacji prawnej osób, które dziś dochodzą roszczeń (np. próbują odzyskać udzieloną pożyczkę). Ta regulacja jest korzystna tylko dla jednej grupy: nierzetelnych dłużników. Gabinet Cieni kontynuował prace nad własnym projektem ustawy o zasadach prowadzenia polityki młodzieżowej. Polska jest obecnie jednym z nielicznych państw Unii Europejskiej, w których kwestia polityki młodzieżowej nie ma ustawowego umocowania. Propozycja Platformy Obywatelskiej będzie szła w kierunku zagwarantowania większego udziału młodzieży w stanowieniu prawa – zarówno na szczeblu krajowym jak i lokalnym – oraz zapewnienia osobom młodym lepszych warunków samorealizacji. Przykładowo, w pakiecie „ustawy młodzieżowej” znajdą się zapisy dotyczące Karty Młodego Przedsiębiorcy, wprowadzenie zasady, że w każdej Ocenie Skutków Regulacji musi pojawić się osobny rozdział opisujący skutki zmiany prawa dla młodych, wzmocnienie roli Młodzieżowych Rad Miejskich, nowe doradztwo zawodowe itp. Innym filarem polityki młodzieżowej będą programy mieszkaniowe dla młodych – realizowane także na szczeblu samorządowym – oraz lepsze wsparcie dla młodych wchodzących na rynek pracy. Gabinet Cieni będzie kontynuował pracę nad tymi konkretnymi propozycjami w tym zakresie.

Galeria

{gallery}https://www.flickr.com/photos/platformaobywatelskarp/albums/72157690668275071{/gallery}