poniedziałek, 15 maj 2017

Interpelacja nr 12535 w sprawie raportu Freedom House dotyczącego listy krajów z całkowicie wolnymi mediami

Do prezes rady ministrów: 

Szanowny Panie Pełnomocniku,

amerykańska organizacja pozarządowa Freedom House opublikowała raport „Press Freedom 2017” dotyczący wolności mediów na świecie. Raport nie jest optymistyczny dla Polski. Pierwszy raz od 1990 roku na liście państw, w których istnieje wolność mediów, zabrakło Polski. Polska uzyskała 34 punkty (im punktów mniej, tym wolności więcej), co w porównaniu z 2015 rokiem daje wynik o 6 punktów gorszy. Tym samym Polska spadła w rankingu z miejsca 51. na 66. (ex aequo z Antiguą i Barbudą oraz Koreą Południową).

Pierwszy raz od 1990 roku mamy do czynienia z sytuacją, w której Polska zostaje przeniesiona z grupy państw z wolnymi mediami do grupy z częściowo wolnymi mediami. Ostatni raz Polska została zakwalifikowana do grupy krajów z częściowo wolnymi mediami w raporcie z 1990 roku, podsumowującym 1989 rok. Do 2016 roku Polska była w grupie państw z wolnymi mediami. 

Autorzy raportu zwracają uwagę na złą sytuację w Polsce związaną m.in. z ograniczeniem dziennikarzom dostępu do relacjonowania prac parlamentu przez władze kraju. Polskę podano jako przykład państwa, gdzie rządzący politycy ograniczają wolność mediów. „Pozycja Polski spadła z powodu braku tolerancji rządu dla niezależnego i krytycznego dziennikarstwa, wpływu polityków na media publiczne i ograniczenia wolności wypowiedzi na temat polskiej historii oraz tożsamości, co doprowadziło do polaryzacji i autocenzury” – czytamy w uzasadnieniu.

Raport opracowany został na podstawie trzech czynników: otoczenie prawne, polityczne i ekonomiczne. Otoczenie prawne zostało ocenione na 11 punktów (na 30 możliwych), polityczne zaś na 14 punktów (na 40 możliwych). Otoczenie ekonomiczne otrzymało 9 punktów na 30 możliwych.

Panie Pełnomocniku,

1. Czy Pan Pełnomocnik zapoznał się z raportem?

2. Jakie jest stanowisko Pana Pełnomocnika w tej sprawie?

3. Czy Pan Pełnomocnik ma plan, jakie należy podjąć działania, aby poprawić wizerunek Polski na arenie międzynarodowej? 

Z wyrazami szacunku,

MONIKA WIELICHOWSKA 

Poseł na Sejm RP 

 

Odpowiedź: 

Warszawa, 17-07-2017

Szanowny Panie Marszałku, 

w związku z interpelacją nr 12535 z dnia 19 maja 2017 r. Pani Poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie raportu Freedom House dotyczącego listy krajów z całkowicie wolnymi mediami chciałbym podkreślić, że kwestie związane z polityką audiowizualną, w szczególności w zakresie prasy, radia, telewizji i kinematografii nalezą do kompetencji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania działającego na podstawie ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wdrożenia niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1219).

W porozumieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego uprzejmie informuję, że w 2016 r. nie zostały dokonane żadne zmiany prawne, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wolność mediów. Jedyna zmiana legislacyjna w zakresie prawa medialnego zawarta została w ustawie o Radzie Mediów Narodowych, która zmieniła sposób powoływania władz mediów publicznych. Ustawa ta (po raz pierwszy od 1992 r.) powierzyła wszystkie kompetencje w tym zakresie podmiotowi niezależnemu od administracji rządowej. Ponadto w drodze ustawy zagwarantowano udział przedstawicieli opozycji w pracach Rady Mediów Narodowych. Ustawa ta w żaden sposób nie ograniczała więc wolności mediów w Polsce.

 

Z poważaniem,

Adam Lipiński