piątek, 02 czerwiec 2017

Interpelacja nr 13070 w sprawie ataku na tle narodowościowym na obywateli Ukrainy

Do Prezesa Rady Ministrów: 

Szanowny Panie Pełnomocniku,

w Chwaszczynie, kaszubskiej wsi na przedmieściach Trójmiasta doszło do ataku na tle narodowościowym. Grupa Polaków napadła na dom zamieszkiwany przez obywateli Ukrainy, którzy pracują w lokalnej firmie.

Grupa pijanych Polaków otoczyła dom, w którym mieszkają Ukraińcy, rzucali butelkami i kamieniami, wznosząc wulgarne okrzyki podyktowane uprzedzeniami pod względem narodowościowym.

Grupa kilkunastu Polaków była agresywna i niebezpieczna, trzymali w rękach „tulipany” z rozbitych butelek, sztachety, kij bejsbolowy. Pobili Ukraińców oraz ich pracodawcę, Polaka.

Jak podaje Prokuratura Krajowa, w 2015 roku w Polsce prowadzono 1548 postępowań w sprawie przestępstw z pobudek rasistowskich, antysemickich lub ksenofobicznych. W 2016 roku było ich już 1631, czyli o 83 przypadki więcej. To jasno dowodzi, że w Polsce wzrasta poziom agresji na tle narodowościowym.

 

Panie Pełnomocniku!

1. Jakie jest stanowisko Pana Pełnomocnika w tej sprawie i kiedy z tym stanowiskiem zapozna Pan Pełnomocnik opinię publiczną?

2. Jakie działania podejmie Pan Pełnomocnik w sprawie coraz częściej powtarzających się w naszym kraju ataków na tle narodowościowym, które są nacjonalistyczne i ksenofobiczne?

3. Czy uważa Pan Pełnomocnik, podobnie jak minister Mariusz Błaszczak, że coraz częstsze, odważniejsze ataki podszyte ksenofobią i nacjonalizmem to "margines marginesów"? 

4. Czy Pan Pełnomocnik zdaje sobie sprawę z tego, że przyzwolenie rządzących na tego typu niedopuszczalne zachowania to współodpowiedzialność? 

Z wyrazami szacunku,

MONIKA WIELICHOWSKA 

Poseł na Sejm RP 

 

Odpowiedź: 

Odpowiadający: sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Lipiński

Warszawa, 05-07-2017

Szanowny Panie Marszałku,

z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów przedstawiam odpowiedź na w interpelację nr 13070 Pani Poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie ataku na tle narodowościowym na obywateli Ukrainy.

Uprzejmie informuję, że – wielokrotnie komunikowane publicznie – stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie ataków na tle narodowościowym i etnicznym jest jednoznaczne. Są one niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem i jako takie podlegają ściganiu i karaniu. Jak wynika z informacji przedstawicieli prokuratury przekazywanych przez media, w sprawie pobicia obywateli Ukrainy w Chwaszczynie interweniowała Policja, a osobom, które dopuściły się ataku postawiono zarzuty udziału w pobiciu oraz stosowania gróźb pozbawienia życia w związku z przynależnością narodową, a także zastosowano wobec nich dozór policyjny.

W odniesieniu do pytania o działania Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie powtarzających się ataków na tle narodowościowym chciałbym poinformować, że głównym instrumentem rządowej polityki w zakresie równego traktowania jest Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania. Rok 2016 był ostatnim rokiem wdrażania pierwszej edycji Programu, w której zaplanowane i zrealizowane były m.in. zadania związane z przeciwdziałaniem przestępstwom motywowanym uprzedzeniami. Obecnie trwa podsumowanie i ewaluacja Programu na lata 2013-2016, a także planowanie działań na kolejne lata.

Nie widzę możliwości ustosunkowania się do nieznanej mi i bliżej nieokreślonej wypowiedzi ministra Mariusza Błaszczaka. Pytanie o wpływ przyzwolenia rządzących na zachowania rasistowskie i ksenofobiczne wydaje się być bezprzedmiotowe w świetle stanowiska przedstawionego w odpowiedzi na pierwsze pytanie interpelacji, w którym podkreślono, że nie ma przyzwolenia na żadne akty przemocy, a w szczególności na akty przemocy motywowane uprzedzeniami.

Z poważaniem,

Adam Lipiński