czwartek, 24 sierpień 2017

Interpelacja nr 15094 w sprawie apelu Ministerstwa Środowiska w przedmiocie określenia się organizacji pozarządowych w kwestii poparcia dla opozycji

Do ministra środowiska: 

Szanowny Panie Ministrze,

niezależność organizacji pozarządowych leży u podstaw demokratycznego państwa prawa. Organizacje, jako podstawowy wyraz działań społecznych, reprezentują obywateli i budują społeczeństwo obywatelskie. Bez względu na partie polityczne. Dlatego zdumiewający jest komunikat zamieszczony na stronie Ministerstwa Środowiska, w którym dyrektor Departamentu Komunikacji w Ministerstwie Środowiska wzywa organizacje, aby „wyraźnie określiły się, czy w sporze politycznym dotyczącym sądów stoją po stronie opozycji totalnej”.

Panie Ministrze, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości planuje podział organizacji pozarządowych na te, które wspierają opozycję, i te, które jej nie wspierają?

2. W jaki sposób ministerstwo planuje wykorzystać pozyskane dane?

3. Czy prowadzony jest rejestr organizacji sprzyjających, według MŚ, opozycji?

MONIKA WIELICHOWSKA 

Poseł na Sejm RP 

 

Odpowiedź: 

 

Odpowiadając na interpelację Pani Poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie apelu Ministerstwa Środowiska w przedmiocie określenia się organizacji pozarządowych w kwestii poparcia dla opozycji, proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Pyt. nr 1. Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości planuje podział organizacji pozarządowych na te, które wspierają opozycję i te, które jej nie wspierają?

Minister Środowiska jest upoważniony do udzielania odpowiedzi na pytania związane z zagadnieniami właściwymi merytorycznie powierzonemu zakresowi zadań, to jest - według działów administracji rządowej - środowisko i gospodarka wodna.

Pyt. nr 2. W jaki sposób Ministerstwo planuje wykorzystać pozyskane dane?

Biorąc pod uwagę treść wstępu interpelacji Pani Poseł, a także całą treść wspomnianego komunikatu zamieszczonego na stronie Ministerstwa Środowiska, nie identyfikuję zagadnienia „pozyskanych danych”, o które pyta Pani Poseł. W związku z tym, aby móc udzielić rzetelnej odpowiedzi, bardzo proszę Panią Poseł o doprecyzowanie pytania.

Pyt. nr 3. Czy prowadzony jest rejestr organizacji sprzyjających, według MŚ, opozycji?

Ministerstwo Środowiska nie prowadzi takiego rejestru.

Z poważaniem

Sławomir Mazurek

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Środowiska