×

Ostrzeżenie

JFile::read: Nie można otworzyć pliku: https://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.getPhotos&photoset_id=72157692381807754&format=json&media=photos&per_page=20&api_key=ff830b97edbcfa60ca075226da0c915c&nojsoncallback=1&extras=date_upload,date_taken,owner_name,original_format,last_update,tags,o_dims,views,media,path_alias,url_sq,url_t,url_s,url_m,url_o.

czwartek, 08 luty 2018

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni przedyskutował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W opinii Gabinetu, ta nowelizacja – kolejna w krótkim czasie - to próba naprawienia błędów i wpadek popełnionych przez rząd PiS przy wprowadzaniu poprzedniej nowelizacji z października 2017 r. Jednym z takich błędów było np. wyłączenie spod amortyzacji środków trwałych uzyskanych w drodze spadku lub darowizny. 

Obecna nowelizacja przywraca zapisy obowiązujące za czasów PO (znacznie lepsze dla przedsiębiorców) – niestety tylko w odniesieniu do przedmiotów otrzymanych w spadku. W przypadku darowizny, częściowo utrzymane zostają niekorzystne dla przedsiębiorców rozwiązania: by móc amortyzować przedmiot, musi być kontynuacja amortyzacji (tj. darowana rzecz musiała wcześniej służyć działalności gospodarczej i podlegać amortyzacji). W opinii Gabinetu to zły pomysł: oznacza, że jeśli ojciec podaruje synowi np. dom, wcześniej nie wykorzystywanego do działalności gospodarczej, to syn nie będzie mógł tej nieruchomości amortyzować.

Najnowsza nowelizacja naprawia też pomyłkę PiS-u w obszarze zasad stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. W noweli z 2017 r. zwiększono dwukrotnie limit (do 85 tys.), ale zawężono w niej możliwość stosowania tego rozwiązania (ograniczony został krąg adresatów). Ta zmiana spotkała się ze zmasowaną krytyką - i dlatego teraz rząd PiS okrakiem się z niej wycofuje.

Podobny charakter „naprawczy” ma też inna nowelizacja, omówiona na wtorkowym posiedzeniu Gabinetu Cieni: zmiana przepisów dotyczące gier hazardowych. Nowelizacja poprawia niektóre błędy zawarte w poprzedniej ustawie autorstwa PiS. 

Gabinet Cieni omówił także nowelizację przepisów o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi. Nowelizacja ma na celu dostosowanie polskich przepisów do prawa unijnego. W opinii gabinetu nie ma ryzyka, że wprowadzane zmiany będą niekorzystne dla polskich producentów i autorów, należy jednak wziąć pod uwagę opinie polskich stowarzyszeń autorów (ZAIKS i ZASP), które wskazywały na punkty wymagające doprecyzowania. 

Gabinetu Cieni zajął się też rządowym „Programem dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce”. Program ten zakłada trzy scenariusze popytu na węgiel: niski, referencyjny (utrzymujący dotychczasowe wydobycie) oraz wysoki. Scenariusz niski zakłada redukcję spożycia węgla - co stoi w sprzeczności z opublikowanym przez rząd „Programem dla Śląska”, który wspomina o otwieraniu nowych kopalń węgla. Zakłada on zdywersyfikowanie źródeł energii, ale, jak przyznają sami autorzy, jest on niestety mało prawdopodobny. Scenariusz „referencyjny” (preferowany przez rząd) oraz „wysoki” rodzą ryzyko naruszenia obowiązujących w Unii Europejskiej reguł pomocy publicznej. Rząd rozważa bowiem powołanie Sektorowego Funduszu Stabilizacyjnego, który skupowałby nadwyżki węgla, co jest niezgodne z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Co więcej, rządowy „Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce” nie jest spójny z polityką klimatyczno-energetyczną UE, nie określa też źródeł finansowania wyznaczonych zadań. 

Rząd od dawna nie sprzyja odnawialnym źródłom energii (OZE), pomimo tego, że te rozwiązania są coraz bardziej efektywne i tańsze. Szacuje się, że zapasy węgla w Polsce skończą się w 2040 roku, a rządowy program odwleka w czasie (do 2020 roku) regulacje kluczowych kwestii (np. zabezpieczenia złóż, koncesji, finansowania, aktywizacji zawodowej związków górniczych). W opinii Gabinetu Cieni potrzebny jest lepiej przygotowany, kompleksowy program restrukturyzacji dla sektora energetycznego.  

Galeria

{gallery}https://www.flickr.com/photos/platformaobywatelskarp/albums/72157692381807754{/gallery}