×

Ostrzeżenie

JFile::read: Nie można otworzyć pliku: https://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.getPhotos&photoset_id=72157692606165524&format=json&media=photos&per_page=20&api_key=ff830b97edbcfa60ca075226da0c915c&nojsoncallback=1&extras=date_upload,date_taken,owner_name,original_format,last_update,tags,o_dims,views,media,path_alias,url_sq,url_t,url_s,url_m,url_o.

środa, 14 luty 2018

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni omówił rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Zmiany mają na celu wprowadzenie – z dużym opóźnieniem - przepisów europejskich. Rząd proponuje m.in. utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (rejestru opisującego, kto czerpie korzyści finansowe z podmiotów gospodarczych) oraz obniżenie limitu transakcji gotówkowych, o których trzeba informować do GIF (do 15 tysięcy zł).

Gabinet Cieni przedyskutował także projekt ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego. Przewiduje on, że kandydaci do pracy w instytucjach finansowych będą musieli występować o oficjalne zaświadczenia o niekaralności. W trakcie dyskusji wytknięto, że rządowa propozycja jest nieprecyzyjna: nie wiadomo, co z obecnie zatrudnionymi pracownikami instytucji finansowych. Co równie ważne, ten projekt to kolejny przykład na odejście od wprowadzonej przez PO kultury oświadczeń (zamiast urzędowych zaświadczeń) – co oznacza, że rząd PiS ma mniejsze zaufanie do obywateli.

Gabinet Cieni zajął się rządową nowelizacja przepisów o Służbie Więziennej. Ta z pozoru techniczna nowelizacja umożliwia SW wykonywanie obowiązków związanych z dozorem elektronicznym (np. zakładanie nadajników – do tej pory robił to wynajęty kontraktor). W opinii Gabinetu prace nad tą ustawą są dobrą okazja, żeby przypomnieć o szeroko opisywanych w mediach nieprawidłowościach w polskim więziennictwie.

Gabinet Cieni omówił najważniejsze sprawy, będące obecnie przedmiotem prac Parlamentu Europejskiego: przyszłość budżetu Unii, negocjacje dotyczące wejścia Wielkiej Brytanii z UE oraz przyszłość europejskiej polityki bezpieczeństwa. 

Galeria

{gallery}https://www.flickr.com/photos/platformaobywatelskarp/albums/72157692606165524{/gallery}