×

Ostrzeżenie

JFile::read: Nie można otworzyć pliku: https://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.getPhotos&photoset_id=72157691993031961&format=json&media=photos&per_page=20&api_key=ff830b97edbcfa60ca075226da0c915c&nojsoncallback=1&extras=date_upload,date_taken,owner_name,original_format,last_update,tags,o_dims,views,media,path_alias,url_sq,url_t,url_s,url_m,url_o.

czwartek, 22 luty 2018

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni omówił projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. To realizacja wcześniejszej zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, ogłoszonej na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Ma na celu wspieranie inwestycji prywatnych.

Projekt ustawy przewiduje całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych w przypadku zwolnień podatkowych dla wybranych inwestycji. Kluczowe we wdrożeniu nowych zasad mają być spółki, które do tej pory zarządzały Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Na mocy nowych przepisów miałyby one stać się „zarządcami”, obsługującymi inwestorów w danej części Polski. Oprócz zajmowania się nowym typem ulg, mają one m.in. świadczyć nieodpłatne usługi informacyjne, promocyjne, rekomendować przedsiębiorcom najlepsze lokalizacji.

W opinii Gabinetu Cieni, taka konstrukcja nie jest właściwa. W otoczeniu gospodarczym pojawią się bowiem podmioty równoległe, a wręcz konkurujące z władzami regionów, prowadzące na terenie 16 województw „własną” politykę zachęcania inwestorów. Także w regionach, gdzie wcześniej nie było Specjalnych Stref Ekonomicznych. Łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której polityka „zarządców” sterowanych z Warszawy będzie sprzeczna z tym, co w swoich strategiach zapisały sobie regiony.

Zdaniem Gabinetu Ceni projekt powinien być zmieniony i uprawnienia do obsługi nowego systemu ulg powinny zostać przekazane samorządom wojewódzkim, tak, by nowe zasady były zbieżne z polityką zachęt inwestorskich prowadzoną przez regiony. Model przyjęty przez PiS to ryzyko, że instytucjami obsługującymi przedsiębiorców będą zarządzać kolejne tabuny Misiewiczów.

Gabinet Cieni przedyskutował nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rządowy projekt nowelizacji dotyczących wprowadzenie e-recept. W pierwszym przypadku intencją jest zmiana przepisów dotyczących inwestycji w służbie zdrowia. Zmiana niestety nie zmniejsza biurokracji. Zamiast ją ograniczyć, zwiększa zatrudnienie w urzędach wojewódzkich (wydziały zdrowia) – to jest faktyczne clou tej ustawy. Wojewodowie i podlegli mu urzędnicy będą decydować, które inwestycje będą dopuszczone, a które nie, który szpital będzie mógł się rozwijać, a który nie. Gabinet Cieni zwrócił uwagę na fakt, że wbrew obietnicom, rząd PiS nie przygotował regionalnych map zapotrzebowania na usługi zdrowotne – które przecież miały być podstawą do oceniania inwestycji.

Nowelizacja dotycząca e-recept wprowadza m.in. możliwość wystawiania recepty bez fizycznego badania pacjenta. Ustawa spotkała się z protestami ze strony środowiska lekarskiego i pielęgniarskiego – burzą się, że tak obszerna zmiana jest forsowana bez konsultacji z nimi. W opinii Gabinetu Cieni najpierw powinna powstać platforma elektroniczna, gromadząca dane pacjenta, a dopiero potem należy wprowadzić e-recepty. Projekt należy więc traktować w kategoriach politycznego PR-u. Rząd PiS będzie mówił, że „zinformatyzował” służbę zdrowia. Forsowany projekt pomija też fakt, że  w wielu gabinetach lekarskich nie ma komputerów.

Gabinet Cieni zajął się rządowym projektem nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Wprowadza do polskiego porządku prawnego nowe przepisy prawa europejskiego. Ustawa nie budzi kontrowersji.

Gabinet Cieni omówił także senacki projekt nowelizacji ustawy o Policji. Propozycja senatorów ma uregulować pewien brak systemowy – niemożność wznowienia postępowań dyscyplinarnych wobec policjantów po kresie dłuższym niż 5 lat, nawet jeśli postępowanie karne, dotyczące danego policjanta (policjantki) oczyści go z zarzutów po okresie dłuższym niż pięć lat. Zdaniem Gabinetu, ta propozycja zmiany prawa zasługuje na poparcie

Galeria

{gallery}https://www.flickr.com/photos/platformaobywatelskarp/albums/72157691993031961{/gallery}