×

Ostrzeżenie

JFile::read: Nie można otworzyć pliku: https://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.getPhotos&photoset_id=72157666508215008&format=json&media=photos&per_page=20&api_key=ff830b97edbcfa60ca075226da0c915c&nojsoncallback=1&extras=date_upload,date_taken,owner_name,original_format,last_update,tags,o_dims,views,media,path_alias,url_sq,url_t,url_s,url_m,url_o.

czwartek, 08 marzec 2018

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt ustawy o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu oraz o nowelizację ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Proponowane przez rząd przepisy prawne dotyczą nie tylko osób zmarłych – m.in. generałów Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka – ale także sześciu żyjących generałów, w tym m.in. generała Mirosława Hermaszewskiego. Gabinet Ceni jednoznacznie negatywnie ocenia działania Gen. Kiszczaka i Jaruzelskiego. Zarazem jednak Gabinet stoi na stanowisku, że wprowadzenie takiej ustawy to próba wykorzystywania historii do celów politycznych. Nie można wprowadzać kar zbiorowych i odbierać stopnie wojskowe zarówno zbrodniarzom, jak i pierwszemu i do tej pory jedynemu Polakowi w kosmosie. Przeciwni takiemu kształtowi ustawy są też niektórzy obecni wojskowi, którzy podkreślają, że to niezawisłe sądy, a nie politycy, powinny podejmować decyzje o ewentualnej degradacji. 

Podczas środowego posiedzenia Gabinet Cieni mówił również projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zakłada wprowadzenie specjalnych umów cywilnoprawnych dla osób pracujących przy zbiorach owoców i warzyw. Zmiana ta dotyczy około 500 000 pracowników sezonowych i blisko 1,5 miliona gospodarstw. Ustawa ta nałoży dodatkowe obowiązki na rolników: poniosą oni dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem i ubezpieczeniem oraz będą musieli wypełniać PIT. W opinii Gabinetu, zaproponowany w ustawie 120 dniowy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pomocy przy zbiorze jest zbyt krótki, ponieważ prace w rolnictwie trwają cały rok. Trudne będzie również wyegzekwowanie podatku dochodowego w szczególności w stosunku do cudzoziemców; wprowadzenie nowych przepisów oznaczać będzie konieczność stworzenia nowych etatów w KRUS i NFZ. Do tej pory zatrudnianie pracowników sezonowych odbywało się na podstawie umów o dzieło, które dobrze funkcjonowało i nie generowało dodatkowych obciążeń finansowych i administracyjnych na rolnikach. Biurokratyzacja systemu może spowodować powiększenie czarnego rynku.

Gabinet Cieni przedyskutował również projekt ustawy ws. systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Nowelizacja ta będzie analizowana przez Gabinet w sposób szczególny na etapie prac parlamentarnych.

Media

Galeria

{gallery}https://www.flickr.com/photos/platformaobywatelskarp/albums/72157666508215008{/gallery}