poniedziałek, 13 listopad 2017

Interpelacja nr 17094 w sprawie najnowszej kampanii Ministerstwa Zdrowia promującej prokreację na przykładzie królików

Do ministra zdrowia: 

Szanowny Panie Ministrze,

rząd PiS zlikwidował finansowanie programu in vitro, odbierając wielu Polakom szansę na posiadanie potomstwa. Następnie zniszczył wysokie standardy opieki okołoporodowej, zabierając Polkom poczucie bezpieczeństwa i komfortu podczas ciąży i porodu.

Po tym jak rząd PiS zlikwidował edukację seksualną i dostęp do antykoncepcji, każe Polakom rozmnażać się na przykładzie królików.

Jak twierdzi językoznawca prof. Jerzy Bralczyk, językowe konotacje z królikami i płodnością są negatywne. Króliki z pewnością nie są wzorcem świadomego i racjonalnego podejścia do prokreacji, a wręcz przeciwnie. Królicza seksualność sprowadza się do intensywnego bezmyślnego spółkowania. W ogólnej świadomości królicza seksualność kojarzy się z jurnością, ale i dużą nierozwagą samca, który dla zaspokojenia własnych potrzeb kopuluje zbyt często, co sprawia, że zostaje ojcem zbyt wielu dzieci. Rząd PiS zachęca Polaków zatem do intensywnej, bezmyślnej prokreacji.

Treść spotu jest bardzo płytka. Zgodnie z nią wystarczy zdrowo się odżywiać i prowadzić zdrowy styl życia, a płodność nie będzie żadnym problemem. Czy takie właśnie zalecenie ma Pan Minister dla par, które od lat walczą z bezpłodnością i marzą o posiadaniu potomstwa?

Kampania jest przykra i krzywdząca dla niepłodnych par, na które kampanijne zalecenie „jedz zdrowo, nie martw się i rozmnażaj”, niestety nie działa. Teza, że ludzie powinni brać przykład z królików, jest niepoważna i nie pokrywa się z rzeczywistością.

Panie Ministrze, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jaki jest koszt tej kampanii?

2. Kto wyprodukował spot?

3. Jaki jest koszt produkcji spotu?

4. Jaki jest koszt emisji spotu?

5. W jakich mediach będzie emitowany spot?

6. W jakiej częstotliwości będzie emitowany spot?

7. Od kiedy do kiedy spot będzie emitowany?

8. Czy Pan Minister ma świadomość, ile procedur in vitro, które realnie pomagają przyszłym rodzicom w posiadaniu potomstwa, można by przeprowadzić za pieniądze, które resort przeznaczył na kampanię?

9. Czy królicze spółkowanie to odpowiedź Pana Ministra na odebranie programu in vitro?

10. Czy zdrowy styl życia to rada Pana Ministra dla Polaków, którzy cierpią z powodu bezpłodności?

11. Czy rząd zapewni Polakom wystarczająco dużo pieniędzy, by mieli czas na ruch na świeżym powietrzu, by mieli też pieniądze na zdrową i ekologiczną żywność i zapewni im taką pracę, w której nie będą się stresować?

12. Czy rząd, który radzi Polakom rozmnażanie się na przykładzie królików, zapewni dla tak licznego potomstwa opiekę zdrowotną, edukację i wszystkie inne potrzeby?

Z wyrazami szacunku,

MONIKA WIELICHOWSKA

Poseł na Sejm RP

oraz grupa posłów 

 

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Marszałku,

kampania społeczna w zakresie płodności kobiet i mężczyzn realizowana jest w ramach Celu operacyjnego 6: Poprawa zdrowia prokreacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, którego celem są działania o charakterze profilaktycznym w zakresie zdrowia publicznego. Ma ona na celu zwiększenie świadomości osób w wieku prokreacyjnym (18-45 lat) na temat czynników ryzyka wpływających na płodność.

Założeniem kampanii jest zwrócenie uwagi osób, które w przyszłości planują zostać rodzicami na znaczenie stylu życia dla zdrowia prokreacyjnego. W opinii publicznej ugruntowana została już wiedza na temat wpływu nieprawidłowej diety, stylu życia czy używek na choroby niezakaźne (choroby układu krążenia, cukrzyca, nowotwory), nie jest natomiast znany ich wpływ na zdrowie prokreacyjne. Tymczasem także w kwestii zdrowia prokreacyjnego wiele zależy od codziennych wyborów. Problem z płodnością w Polsce dotyczy obecnie około 1,5 mln par dlatego bardzo ważne jest aby już od wejścia w dorosłość mieć świadomość, że pozornie niewinne wybory mogą negatywnie wpływać na wiele aspektów naszego zdrowia, w tym zdrowie prokreacyjne. Kampania nie jest skierowana do osób, które dotknęła niepłodność, dla tej grupy osób Ministerstwo Zdrowia przygotowało Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020, w ramach którego już w tym roku są przyjmowani pierwsi pacjenci.

Odnosząc się do zadanych przez Panią Poseł pytań uprzejmie informuję co następuje.

Ad. 1. Całkowity koszt kampanii to 2.751.766,58 zł, z czego 2.106.000 zł to koszty z tytułu emisji spotów w stacjach telewizyjnych i radiowych.

Ad. 2. Za koncepcję, linię kreatywną i nadzór nad realizacją projektu odpowiedzialna była firma Propeller Film Sp. z o. o.

Ad. 3. Koszt produkcji spotu to 584.513,90 zł.

Ad. 4. Koszt emisji spotów w stacjach telewizyjnych i radiowych to 2.106.000 zł.

Ad. 5. Spoty telewizyjne są emitowane w ogólnopolskich stacjach TV: TVN, Polsat, TVP, a także kanałach tematycznych w porach największej oglądalności (prime time).

Ad. 6. Spoty radiowe są nadawane w ogólnopolskich stacjach radiowych z grupy RMF 3D, oraz Polskie Radio w porach największej słuchalności (prime time).

Ad. 7. Emisja spotów rozpoczęła się 3 listopada 2017 r., a zakończyła się 31 grudnia 2017 r.

Ad. 8. Metoda zapłodnienia pozaustrojowego nie jest jedynym rozwiązaniem dla osób mających problem z płodnością. Należy także zwrócić uwagę, że metoda ta nie gwarantuje stuprocentowej skuteczności. Koszty procedury są uzależnione od indywidualnej sytuacji zdrowotnej pacjentów oraz od cennika świadczeń w poszczególnych podmiotach oferujących metodę zapłodnienia pozaustrojowego. Nie jest zatem możliwe wskazanie ile procedur zapłodnienia byłoby możliwe do sfinansowania w ramach budżetu przeznaczonego na kampanię.

Ad. 9. - Ad. 12. Kampania nie jest skierowana do osób mających problem z problemem niepłodności. Działaniem skierowanym na poprawę jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności jest program polityki zdrowotnej pn. Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020. Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności. Program zakłada m. in. utworzenie sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności, szkolenia w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności, kompleksową diagnostykę niepłodności. W ramach programu zaplanowano łącznie 100.602.600,00 złotych.

Działaniem, od którego zależy powodzenie programu jest utworzenie sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności oraz wyposażenie ich w sprzęt i aparaturę. W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych wyłoniono 16 realizatorów programu. W ośrodkach tych już przyjmowani są pierwsi pacjenci zgłaszający się z powodu problemów z płodnością. Z zakupionego sprzętu będą korzystały także osoby, które nie będą objęte programem, zatem dostępność do świadczeń związanych z diagnostyką i leczeniem niepłodności ulegnie znaczącej poprawie. Sprowadzanie kampanii do „rozmnażania się jak króliki” jest daleko idącym uproszczeniem. Zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, edukacji oraz różnych potrzeb niezbędnych do satysfakcjonującego życia, wpisuje się w wiele działań podejmowanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

Łączę wyrazy szacunku,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Zbigniew J. Król