poniedziałek, 20 listopad 2017

Interpelacja nr 17333 w sprawie działań Prokuratury Krajowej w kontekście pisma organizacji Ordo Iuris

Do ministra sprawiedliwości: 

Panie Ministrze,

Gazeta Wyborcza w dniu 16.11.2017 r. podała na swoich łamach informację, że Prokuratura Krajowa rozesłała do prokuratur w całym kraju pismo prywatnej organizacji jaką jest Ordo Iuris. W treści pisma ta organizacja przypomina o nakładaniu kar przez prokuratorów na osoby, które „pomagają” kobietom w ciąży chociażby zasięgnąć informacji, gdzie można dokonać legalnej aborcji za granicą.

Pismo jest ewidentnie sugestią zaostrzenia kar i stara się zmobilizować podległe prokuratury do większej mobilności w dochodzeniu osób, które wg Ordo luris biorą udział w dostarczaniu informacji na temat legalnej aborcji poza granicami Polski.

Pismo posiada adnotację prokuratury; do wiadomości i wykorzystania w oczywisty sposób nakłaniając i przypominając podległym prokuratorom o oczekiwanych kierunkach ich aktywności.

Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie:

Czy prokurator krajowy zamówił u Ordo Iuris materiał rozsyłany do prokuratur w kraju?

Czy prokurator krajowy zapłacił za materiały przygotowane przez Ordo luris?

Na jakiej podstawie prawnej Prokuratura Krajowa rozsyła materiał przygotowany przez prywatną firmę do podległych sobie prokuratur, materiał, który ma wywrzeć presję na prokuratorach?

Czy prywatna firma jaką jest Ordo luris została włączona formalnie do schematu zależności ustroju prokuratury w Polsce? 

 

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację z dnia 24 listopada 2017 r. nr 17333 Pana Posła Grzegorza Furgo oraz grupy posłów w sprawie działań Prokuratury Krajowej w kontekście pisma organizacji Ordo Iuris, uprzejmie informuję, co następuje.

Ad 1. Prokurator Krajowy nie zamawiał opinii prawnej dotyczącej zastosowania art. 152 § 2 k.k. w Instytucie na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Opinia ta została przesłana jako załącznik do pisma, w którym Prezes Zarządu Instytutu – prof. UW dr hab. Aleksander Stępkowski oraz Członek Zarządu Instytutu dr Tymoteusz Zych zwrócili się z prośbą o rozważenie jej przekazania do prokuratur, jako materiału informacyjnego.

Ad 2. Prokurator Krajowy nie płacił za przedmiotowe materiały przygotowane przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Ad 3. Przesłanie do powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury materiału informacyjnego nie wymaga działania w oparciu o szczególną podstawę prawną, gdyż informacje takie nie stanowią zarządzeń, wytycznych lub poleceń wydawanych na podstawie art. 13 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1767 ze zm.).

Ad 4. W polskim prawie normującym ustrój prokuratury oraz doktrynie dotyczącej tego zakresu prawa nie jest znane pojęcie „schematu zależności ustroju prokuratury”.

Z poważaniem, 

pierwszy zastępca prokuratora generalnego, prokurator krajowy Bogdan Święczkowski