środa, 22 listopad 2017

Interpelacja nr 17482 w sprawie pisma organizacji pozarządowej, z jej prywatną opinią dotyczącą egzekwowania prawa aborcyjnego, rozesłanego do wszystkich prokuratorów w kraju

Do ministra sprawiedliwości: 

Szanowny Panie Ministrze!

Prokuratura Krajowa rozesłała do prokuratorów w całym kraju pismo prywatnej organizacji, która chce walczyć o lepsze egzekwowanie istniejącego prawa aborcyjnego.

Stowarzyszenie Ordo Iuris, które walczy o zakaz aborcji, chce, aby prokuratury ścigały każdego, kto pomógł w zabiegu poza granicami kraju. Zgodnie z propozycją stowarzyszenia np. koleżance, która podała adres kliniki, czy kierowcy, który przywiózł kobietę na zabieg, miałyby grozić trzy lata więzienia.

Pismo, które zostało wysłane do wszystkich prokuratorów, rozesłano z adnotacją "do wiadomości i do wykorzystania", sugerując, że jest to forma polecenia. Pod wytycznymi Prokuratury Krajowej podpisał się prokurator Jarosław Duś, dyrektor biura prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego.

Jak mówią prokuratorzy z kraju, nigdy wcześniej nie spotkali się z przekazywaniem prywatnych opinii do wykorzystania w postępowaniach. Pismo wywołało wśród prokuratorów konsternację.

Prokuratura Krajowa, rozsyłając w swoim imieniu pismo organizacji pozarządowej, która walczy o zakaz aborcji, wyraża w ten sposób również swój światopogląd. To niedopuszczalne. Prokuratura musi być neutralna światopoglądowo.

Panie Ministrze, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Dlaczego podjął Pan Minister decyzję o rozesłaniu do wiadomości i wykorzystania opinii Ordo Iuris do wszystkich prokuratorów w kraju?

2. Co znaczy stwierdzenie zawarte w piśmie do prokuratorów „do wiadomości i wykorzystania”?

3. Czy wobec prokuratorów, którzy nie wykorzystają w swojej pracy tej opinii, zostaną wyciągnięte konsekwencje?

4. Dlaczego opinię rozesłano w tak wyjątkowym trybie?

5. Czy Prokuratura Krajowa podziela opinię stowarzyszenia Ordo Iuris?

6. Czy Prokuratura Krajowa rozesłała w przeszłości do wszystkich prokuratorów pisma innych organizacji?

7. Czy jeśli organizacje feministyczne prześlą swoje opinie w tej sprawie, to również zostanie ona rozesłana do prokuratorów w całym kraju do wiadomości i do wykorzystania?

8. Dlaczego rozesłano opinię akurat tej organizacji pozarządowej?

Z wyrazami szacunku,

MONIKA WIELICHOWSKA

Poseł na Sejm RP oraz grupa posłów 

 

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 17482 Pani Poseł Moniki Wielichowskiej oraz grupy posłów w sprawie pisma organizacji pozarządowej, z jej prywatną opinią dotyczącą egzekwowania prawa aborcyjnego, rozesłanego do wszystkich prokuratorów w kraju, uprzejmie informuję, co następuje.

Ad 1. Opinia prawna dotycząca zastosowania art. 152 § 2 k.k. opracowana w Instytucie na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris nie została przesłana do powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury decyzją Prokuratora Generalnego lecz Dyrektora Biura Prokuratora Krajowego.

Ad 2 i 4. Opinia ta została przesłana do wiadomości jako materiał informacyjny oraz jedno z możliwych stanowisk prawnych.

Ad 3. Wobec prokuratorów, którzy nie wykorzystają tej opinii przy wykonywaniu obowiązków służbowych nie będą wyciągane konsekwencje, gdyż przesłanie takich materiałów nie stanowi - wiążącego prokuratorów - zarządzenia, wytycznych lub polecenia Prokuratora Generalnego.

Ad 5. Prokuratura Krajowa jako instytucja nie może podzielać, bądź nie podzielać opinii.

Ad 6. Z Prokuratury Krajowej do podległych jednostek prokuratury nie były dotychczas przekazywane opinie prawne zewnętrznych organizacji społecznych.

Ad 7. Decyzje o przekazaniu do wiadomości prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury opinii prawnych zewnętrznych organizacji społecznych będą w przyszłości podejmowane po dokonaniu oceny ich wartości merytorycznej, przez właściwe komórki organizacyjne Prokuratury Krajowej.

Ad 8. Decyzja o przekazaniu przedmiotowej opinii do podległych prokuratur nie była motywowana jej opracowaniem przez konkretną organizację pozarządową.

Z poważaniem, 

pierwszy zastępca prokuratora generalnego, prokurator krajowy Bogdan Święczkowski