czwartek, 30 listopad 2017

Interpelacja nr 17854 w sprawie powtarzających się ataków na tle narodowościowym, na przykładzie Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie

Do ministra spraw wewnętrznych i administracji: 

Szanowny Panie Ministrze,

na warszawskiej Ochocie doszło do ataku na tle narodowościowym. Nieznani sprawcy zdewastowali Ośrodek Kultury Muzułmańskiej. W budynku zostały powybijane szyby, zdemolowane drzwi i klimatyzatory oraz zdewastowany ogródek restauracji.

Przedstawiciele Ośrodka Kultury Muzułmańskiej wcześniej wielokrotnie otrzymywali pogróżki m.in. przez telefon, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych. Pracownicy placówki wysyłali apele do polskich władz z prośbą o pomoc.

W listach do polskich urzędów przedstawiciele Ośrodka Kultury Muzułmańskiej pisali m.in. o tym, że są zaniepokojeni „nierzetelnym przekazem medialnym dotyczącym islamu i jego społeczności” oraz „utrwalaniem postaw antymuzułmańskich” w debacie politycznej. W ocenie prowadzących placówkę panujący obecnie w Polsce nastrój może sprzyjać nasileniu się postaw ksenofobicznych wobec muzułmanów, a w dalszej konsekwencji – ataków fizycznych na przedstawicieli społeczności muzułmańskiej.

Na apel muzułmańskiej mniejszości religijnej zareagowała jedynie Kancelaria Senatu, dziękując za zaufanie oraz przekonując, że obawy muzułmanów nigdy się nie ziszczą. Niestety zaniepokojenie wzrasta z każdą otrzymaną pogróżką.

Brak stanowczych reakcji na groźby i wandalizm daje sprawcom sygnał, że bez konsekwencji mogą szykanować obywateli muzułmańskich mniejszości. Sprawcy zastraszający muzułmanów czują się bezkarni, czego wynikiem jest wzrost agresji na tle narodowościowym. Od dewastacji budynku jest tylko jeden krok do ataku na ludzi.

Panie Ministrze,

1. Jakie czynności operacyjne zostały podjęte przez Policję?
2. Jakie działania podejmie Pan i służby w sprawie coraz częściej powtarzających się ataków na tle narodowościowym, które są nacjonalistyczne i ksenofobiczne?

Z wyrazami szacunku,

MONIKA WIELICHOWSKA

Poseł na Sejm RP  

 

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację numer 17854 Posła na Sejm RP Pani Moniki Wielichowskiej w sprawie powtarzających się ataków na tle narodowościowym, na przykładzie Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie, zgodnie ze stanowiskiem Komendy Głównej Policji, uprzejmie informuję, że w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota przez Komendę Rejonową Policji (KRP) Warszawa III o czyn z art. 288 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204), w związku z atakiem na Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie, podjęto czynności procesowe i pozaprocesowe ukierunkowane na wykrycie sprawcy przedmiotowego przestępstwa, m.in. zabezpieczono ślady na miejscu zdarzenia oraz zapis monitoringu wizyjnego z kamer zainstalowanych na budynku ww. Ośrodka.

W wyniku podjętych działań, w dniu 7 grudnia 2017 roku ustalono, a następnie zatrzymano osobę, której w dniu 8 grudnia 2017 roku przedstawiono zarzuty m.in. popełnienia czynu zabronionego określonego w art. 288 § 1 K.k. w zw. z art. 57a § 1 K.k. w zw. z art. 11 § 2 K.k. Wspomniane postępowanie nadal pozostaje w toku.

W tym miejscu należy podkreślić, że Ośrodek Centrum Kultury Muzułmańskiej znajduje się pod stałym nadzorem pionu prewencji KRP Warszawa III.

Jednocześnie pragnę poinformować, że z inicjatywy Komendanta Stołecznego Policji, w dniu 29 listopada 2017 roku w KRP Warszawa III odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ośrodka Centrum Kultury Muzułmańskiej. W trakcie spotkania przekazano m.in. informacje dotyczące prowadzonych czynności, omówiono potencjalne działania mogące przyczynić się do zapobieżenia tego typu zdarzeniom oraz podkreślono zamiar dalszej współpracy. Zwrócono również uwagę na konieczność niezwłocznego przekazywania Policji wszelkich informacji o każdym niepokojącym zdarzeniu w rejonie ww. Ośrodka.

Pragnę również wskazać, że informacje dotyczące działań Policji w zakresie zwalczania dyskryminacji oraz przestępstw z nienawiści zostały przedstawione we wcześniejszych odpowiedziach na interpelacje Pani Poseł, ostatnio w odpowiedzi na interpelację numer 17729 w sprawie braku szkoleń antydyskryminacyjnych dla Policji.

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu