piątek, 01 grudzień 2017

Interpelacja nr 17896 w sprawie akcji ustawienia szubienic i powieszenia na nich zdjęć europosłów w centrum Katowic

Do ministra sprawiedliwości: 

Szanowny Panie Ministrze,

podczas demonstracji skrajnej prawicy w centrum Katowic, w środku dnia, w obecności Policji zostały wywieszone szubienice z portretami polityków Platformy Obywatelskiej, europosłów Parlamentu Europejskiego.

To, co wydarzyło się w Katowicach, to nawoływanie do popełnienia zbrodni zabójstwa i powinno być natychmiastowym symptomem do wszczęcia prokuratorskiego postępowania, postawienia zarzutów i skazania tych osób.

Na miejscu zdarzenia obecna była Policja. Choć łamane było prawo, Policja nie podjęła żadnej interwencji. Policja przyglądała się i ochraniała osoby, które łamią prawo twierdząc, że nie było powodu do interwencji.

Nie zostały zabezpieczone dane osobowe, nie było legitymowania, Policja nie ustaliła sprawców przestępstwa.

Na wydarzenia nie zareagowała premier Beata Szydło, nie zareagował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, nie zareagował Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Na skandaliczne zachowanie narodowców zareagowała opinia publiczna, zareagował przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, zareagowały media.

To, co się wydarzyło w Katowicach, nie miało nic wspólnego z happeningiem, z protestem i politycznym przedstawieniem. To, co się wydarzyło, to nienawistne nawoływanie do popełnienia zbrodni zabójstwa.

Po skandalicznych wydarzeniach 11 listopada br. podczas tzw. Marszu Niepodległości w Warszawie, kiedy uczestnicy maszerowali z transparentami z napisem „Biała Europa”, „Czysta krew” z symbolami falangi i znakami neofaszystowskimi, po spaleniu kukły Żyda na wrocławskim rynku i radykalnym wydarzeniu w Katowicach, przeraża brak reakcji Ministra Sprawiedliwości.

Brak natychmiastowej reakcji rządzących, bierność i przyzwolenie na akty pełne nienawiści to wasza - rządzących współodpowiedzialność.

Panie Ministrze, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Dlaczego Policja nie zareagowała na nawoływanie do popełnienia zbrodni zabójstwa?

2. Dlaczego Policja nie przystąpiła do natychmiastowej interwencji?

3. Dlaczego Policja nie wylegitymowała i nie ustaliła sprawców przestępstwa?

4. Dlaczego Policja nie zatrzymała 76 narodowców łamiących prawo?

5. Dlaczego Prokuratura nie podjęła śledztwa natychmiast po zdarzeniu? Dlaczego reakcja była spóźniona o 4 dni?

6. Dlaczego Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie a nie przeciwko osobom, które popełniły przestępstwo?

7. Skoro istotą państwa prawa jest równość wszystkich wobec prawa, również wszystkich protestujących, to dlaczego aparat państwa legitymizuje, wywozi na komisariaty, szykanuje, przesłuchuje, karze i prześladuje obywateli protestujących przeciwko obecnej władzy? Dlaczego aparat państwa stawia zarzuty obywatelom, którym z władzą nie jest po drodze za przeszkadzanie hałasem, za posiadanie bannerów typu „Precz z faszyzmem”, za posiadanie białej róży, a nie stawia zarzutów za przestępstwa związane z faszyzmem, z nienawiścią, z nawoływaniem do popełnienia zabójstwa?

8. Jakie kary są przewidziane w polskim prawie za nawoływanie do popełnienia zabójstwa?

9. O jaki wymiar kary będzie wnioskował prokurator? Czy z uwagi na drastyczne wydarzenia, będzie wniosek o najwyższy wymiar kary?

10.Czy wystąpi Pan z wnioskiem o delegalizację organizacji biorących udział w wydarzeniu łamiącym prawo?

11. Jakie organizacje brały udział w tym wydarzeniu?

Monika Wielichowska,

Poseł na Sejm RP 

 

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Marszałku!

W odpowiedzi na interpelację z dnia 11 grudnia 2017 r. nr 17896 Pani Poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie akcji ustawienia szubienic i powieszenia na nich zdjęć europosłów w centrum Katowic, w zakresie kompetencji Prokuratora Generalnego uprzejmie informuję, co następuje.

Ad 5. W sprawie będącej przedmiotem interpelacji postępowanie przygotowawcze zostało przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach wszczęte w dniu 28 listopada 2017 roku, z urzędu, o przestępstwo z art. 119 § 1 k.k. i przed wszczęciem postępowania w tej sprawie wykonywane były już czynności dowodowe.

Ad 6. Śledztwo, zgodnie z celami postępowania przygotowawczego wskazanymi w art. 297 § 1 k.p.k., ma na celu wyjaśnienie okoliczności sprawy, ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony, czy stanowi on przestępstwo, a jeżeli tak, to jakie konkretne osoby są sprawcami.

Po dokonaniu powyższych ustaleń, zgodnie z treścią art. 313 §1 k.p.k. sporządza się postanowienie o przedstawieniu zarzutów.

Ad 7. Pytanie zawiera nieuprawnione tezy.

Nie jest prawdą, że w prowadzonych przez prokuraturę postępowaniach stawiane są zarzuty karne za posiadanie banerów z napisami typu „Precz z faszyzmem”, czy też za posiadanie białej róży.

Nadużyciem jest określenie, że „szykaną” jest przeprowadzenie czynności procesowej przesłuchania uczestników zdarzeń będących przedmiotem postępowania przygotowawczego.

Nie jest prawdą, że „nie stawia się zarzutów za przestępstwa związane z faszyzmem, z nienawiścią, nawoływaniem do popełniania zabójstwa”. Przestępstwa z nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych pozostają w zainteresowaniu Prokuratury Krajowej. Prowadzony jest stały monitoring tej kategorii spraw przez prokuratury okręgowe i regionalne oraz Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej oraz sporządzane jest z niego cykliczne sprawozdanie.

Ad 8. Art. 255 § 2 kk penalizuje przestępstwo „publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni”, które jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

Ad 9. Aktualnie postępowanie pozostaje w fazie „in rem”. Na tym etapie postępowania przygotowawczego rozważania, co do wymiaru kary są przedwczesne.

Ad 10. Ocena zasadności skierowania przez Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie art. 191 Konstytucji RP, wniosku w sprawie zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych biorących udział w zdarzeniu będzie możliwa po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego.

Ad 11. Z uwagi na okoliczność, iż w zdarzeniu uczestniczyło około 70 osób, na obecnym etapie postępowania nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi w zakresie przynależności wszystkich uczestników tego zgromadzenia do organizacji, stowarzyszeń czy partii politycznych.

Z poważaniem,

pierwszy zastępca prokuratora generalnego, prokurator krajowy Bogdan Święczkowski