piątek, 01 grudzień 2017

Interpelacja nr 17897 w sprawie braku reakcji Policji na wydarzenia nawołujące do popełnienia zbrodni zabójstwa

Do ministra spraw wewnętrznych i administracji: 

Szanowny Panie Ministrze,

podczas demonstracji skrajnej prawicy w centrum Katowic, w środku dnia, w obecności Policji zostały wywieszone szubienice z portretami polityków Platformy Obywatelskiej, europosłów Parlamentu Europejskiego.

To, co wydarzyło się w Katowicach, to nawoływanie do popełnienia zbrodni zabójstwa i powinno być natychmiastowym symptomem do wszczęcia prokuratorskiego postępowania, postawienia zarzutów i skazania tych osób.

Na miejscu zdarzenia obecna była Policja. Choć łamane było prawo, Policja nie podjęła żadnej interwencji. Policja przyglądała się i ochraniała osoby, które łamią prawo twierdząc, że nie było powodu do interwencji.

Nie zostały zabezpieczone dane osobowe, nie było legitymowania, Policja nie ustaliła sprawców przestępstwa.

Na wydarzenia nie zareagowała premier Beata Szydło, nie zareagował Minister Spraw Wewnętrznychi Administracji Mariusz Błaszczak, nie zareagował Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Na skandaliczne zachowanie narodowców zareagowała opinia publiczna, zareagował przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, zareagowały media.

To, co się wydarzyło w Katowicach, nie miało nic wspólnego z happeningiem, z protestem i politycznym przedstawieniem. To, co się wydarzyło, to nienawistne nawoływanie do popełnienia zbrodni zabójstwa.

Po skandalicznych wydarzeniach 11 listopada br. podczas tzw. Marszu Niepodległości w Warszawie, kiedy uczestnicy maszerowali z transparentami z napisem „Biała Europa”, „Czysta krew” z symbolami falangi i znakami neofaszystowskimi, po spaleniu kukły Żyda na wrocławskim rynku i radykalnym wydarzeniem w Katowicach, przeraża brak reakcji Ministra Sprawiedliwości.

Brak natychmiastowej reakcji rządzących, bierność i przyzwolenie na akty pełne nienawiści to wasza - rządzących współodpowiedzialność.

Panie Ministrze, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Dlaczego Policja nie zareagowała na nawoływanie do popełnienia zbrodni zabójstwa?

2. Dlaczego Policja nie przystąpiła do natychmiastowej interwencji?

3. Dlaczego Policja nie wylegitymowała i nie ustaliła sprawców przestępstwa?

4. Dlaczego Policja nie zatrzymała 76 narodowców łamiących prawo?

5. Dlaczego Prokuratura nie podjęła śledztwa natychmiast po zdarzeniu? Dlaczego reakcja była spóźniona o 4 dni?

6. Dlaczego Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie a nie przeciwko osobom, które popełniły przestępstwo?

7. Skoro istotą państwa prawa jest równość wszystkich wobec prawa, również wszystkich protestujących, to dlaczego aparat państwa legitymizuje, wywozi na komisariaty, szykanuje, przesłuchuje, karze i prześladuje obywateli protestujących przeciwko obecnej władzy?

Dlaczego aparat państwa stawia zarzuty obywatelom, którym z władzą nie jest po drodze za przeszkadzanie hałasem, za posiadanie bannerów typu „Precz z faszyzmem”, za posiadanie białej róży, a nie stawia zarzutów za przestępstwa związane z faszyzmem, z nienawiścią, z nawoływaniem do popełnienia zabójstwa?

8. Jakie kary są przewidziane w polskim prawie za nawoływanie do popełnienia zabójstwa?

9. Czy wystąpi Pan z wnioskiem o delegalizację organizacji biorących udział w wydarzeniu łamiącym prawo?

10. Jakie organizacje brały udział w tym wydarzeniu?

Monika Wielichowska,

Poseł na Sejm RP 

 

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację numer 17897 Posła na Sejm RP Pani Moniki Wielichowskiej w sprawie braku reakcji Policji na wydarzenia nawołujące do popełnienia zbrodni zabójstwa, w oparciu o stanowisko przekazane przez Komendę Główną Policji, uprzejmie przedstawiam informacje pozostające w zakresie właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W dniu 25 listopada 2017 roku na Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się, zgłoszone przez osobę fizyczną, zgromadzenie publiczne pod nazwą „STOP współczesnej Targowicy”. Wspomniane zgromadzenie zostało zgłoszone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. poz. 1458, z późn. zm.) i posiadało status legalnego zgromadzenia.

Wymienione zgromadzenie publiczne było zabezpieczane przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji (KMP) w Katowicach i Komisariatu Policji I w Katowicach, przy wsparciu funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Zabezpieczenie realizowano w formie zabezpieczenia prewencyjnego, zgodnie z zarządzeniem nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2014 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi.

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż zgodnie z art. 244 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904) Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym. Uwzględniając okoliczności, które wystąpiły w trakcie ww. zgromadzenia trudno jednoznacznie uznać, że przesłanki wskazane w przytoczonym przepisie prawa zostały w omawianej sytuacji spełnione.

Obecni na miejscu zdarzenia funkcjonariusze Policji wdrożyli czynności polegające m.in. na rejestracji przebiegu zgromadzenia. W wyniku powyższego pozyskano materiał audiowizualny umożliwiający identyfikację osób biorących udział w ww. zgromadzeniu.

Materiały z ww. zgromadzenia - po ich zabezpieczeniu w trybie art. 308 K.p.k przez funkcjonariuszy KMP w Katowicach - zostały w dniu 27 listopada 2017 roku przekazane do właściwej Prokuratury. Prokuratura Okręgowa w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie o czyn określony w art. 119 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204) i przekazała je do prowadzenia KMP w Katowicach.

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu