piątek, 29 grudzień 2017

Interpelacja nr 18376 w sprawie łamania Prawa prasowego, co jest sprzeczne z zapisami Konstytucji RP, poprzez próby cenzurowania pracy dziennikarzy

Szanowny Panie Premierze,

od kilku tygodni dziennikarze Onetu opisują historie molestowania, mobbingu i uporczywego nękania kobiet żołnierek w wojsku. Od tamtej pory media publikują na te tematy kolejne artykuły prasowe i reportaże.

Kiedy Onet zapowiedział publikację kolejnych materiałów po nowym roku, każdy z trojga autorów otrzymał mailem pismo podpisane przez radcę prawnego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, które dotyczy „wezwania do zaprzestania naruszeń”. Żandarmeria Wojskowa wzywa dziennikarzy do zaprzestania "wszelkich publikacji i innych form działalności dziennikarskiej" dotyczących osób, o których już pisali, a także "innych osób związanych z Żandarmerią Wojskową", które chcieliby opisywać.

Wezwanie Żandarmerii Wojskowej to próba cenzurowania mediów. Tak robiono w czasach PRL. Żądanie ŻW to nie tylko złamanie Prawa prasowego, ale także jest sprzeczne z zapisami konstytucji. Żandarmeria Wojskowa chce uniemożliwić pracę dziennikarzom, którzy podjęli trudny społecznie temat. Działania ŻW wobec dziennikarzy to niedopuszczalny, niezrozumiały i pozbawiony podstawy prawnej atak na swobodę wykonywanego zawodu, to naganna forma nacisku na dziennikarzy.

Panie Premierze!

1. Panie Premierze, czy próba uciszania dziennikarzy w ważnych społecznie sprawach, zastraszanie, żądanie milczenia, działania niezgodne ze standardami ochrony wolności słowa, niezgodne z konstytucją to nowe standardy w rządzie, na którego czele Pan stoi?

2. Jakie efektywne procedury zapobiegające mobbingowi, molestowaniu i uporczywemu nękaniu zostały wdrożone w ŻM od momentu pojawienia się zeznań poszkodowanych żołnierek?

3. Dlaczego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na złożoną 6 listopada br. interpelację w sprawie sposobu traktowania kobiet w krakowskim oddziale ŻW? 21 grudnia br. złożyliśmy kolejną interpelację w sprawie braku odpowiednich reakcji resortu obrony narodowej na przypadki molestowania, mobbingu i uporczywego nękania kobiet w wojsku, w którym ofiarom prześladowań i opresji odmawia się wsparcia. Na odpowiedź na tę interpelację czekamy.

Monika Wielichowska
Poseł na Sejm RP

Tomasz Siemoniak
Poseł na Sejm RP