poniedziałek, 08 styczeń 2018

Interpelacja nr 18511 w sprawie poleceń o niewspieraniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Do Prezesa Rady Ministrów: 

Szanowny Panie Premierze,

trudno przejść obojętnie obok wielkiego fenomenu socjologicznego, jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nikt w Polsce nie powinien mieć wątpliwości, że WOŚP, to wydarzenie nie tylko na skalę Polski i Europy, to jedyny taki ruch społeczny w skali świata.

Owszem, na całym świecie jest niezliczona liczba fundacji i organizacji wspomagających ludzi w potrzebie, ale ich działalność polega na całorocznej, mozolnej pracy, a fenomen WOŚP polega na jednodniowym zrywie społecznym, na nieprawdopodobnym wręcz odruchu ludzkich serc. Mówią o tym kolejne rekordy w zbiórce pieniędzy podczas corocznych Finałów WOŚP.

Każdy Polak tego dnia może stać się ofiarodawcą. W tym dniu nie jest ważne, ile wrzucimy do skarbonki, ale że w ogóle do niej wrzucimy. Każdy z nas tego dnia może poczuć się altruistą, każdy z nas może tego dnia spełniać marzenia. W tym dniu jesteśmy lepsi, wrażliwsi, bardziej spontaniczni i zjednoczeni we wspólnym celu.

Podczas Finału nie powinno być między nami różnic, nie powinny dzielić nas przekonania, wiara, polityka, status społeczny, zamożność. Tego dnia nie może być barier, ani tych mentalnych, ani społecznych. Powinien nas łączyć jeden wspólny cel – niesienie pomocy.

Jerzy Owsiak odnalazł i uaktywnił, drzemiący w nas Polakach niesamowity potencjał. Dzięki niemu możemy być lepsi. Mamy taką szansę choćby raz w roku podczas każdego Finału WOŚP.

Orkiestra ludzkich serc gra już od 26 lat. Niestety, wciąż musi walczyć z negatywnymi komentarzami i opiniami. Każdego roku znajdują się osoby, które nawołują do bojkotu WOŚP. Symbolem bojkotu WOŚP stało się „odwrócone serce”. Jego zwolennicy uznają, że każdy chory jest ideologicznie zakorzeniony, jest członkiem partii, jest ateistą lub katolikiem, patriotą albo zdrajcą itd.

Panie Premierze, czy to prawda, że placówki dyplomatyczne RP otrzymały polecenie, by nie angażowały się w finały WOŚP, nie wspierały działalności sztabów, nie użyczały pomieszczeń?

Czy to prawda, że ambasadorzy otrzymali polecenie, aby nie obejmować licytacji WOŚP honorowymi patronatami?

Z wyrazami szacunku

MONIKA WIELICHOWSKA

Poseł na Sejm RP 

 

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 18511 Pani Poseł Moniki Wielichowskiej, a dotyczącą rzekomego wydania przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych poleceń placówkom zagranicznym o niewspieraniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uprzejmie informuję:

Enuncjacje medialne o rzekomym wydaniu przez kierownictwo resortu poleceń kierownikom placówek zagranicznych podległych urzędowi Ministra Spraw Zagranicznych były nieprawdziwe. W związku z ich pojawieniem się w przestrzeni publicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało w dniu 4 stycznia 2018 roku na swojej stronie internetowej komunikat następującej treści:

W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji o rzekomym wydaniu placówkom zagranicznym zakazu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych angażowania się w pomoc w realizację finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Biuro Rzecznika Prasowego MSZ informuje:

Nieprawdą jest, że resort spraw zagranicznych wydał wspominane w przestrzeni publicznej polecenie placówkom zagranicznym nieangażowania się w pomoc w realizację finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Placówki zagraniczne mogą udzielać pomocy temu projektowi, jeśli o takie wsparcie zwrócą się obywatele polscy.

Polskie placówki wielokrotnie służyły taką pomocą w przeszłości. Wszystkie działania jednak winny mieścić się w ramach obowiązującego reżimu prawnego związanego z wykonywaniem funkcji dyplomatycznych lub konsularnych, w tym z obowiązkiem przestrzegania przepisów prawa międzynarodowego (m.in. Konwencja Wiedeńska z 1961 o stosunkach dyplomatycznych w art. 41 ust. 2), które wyraźnie określają przeznaczenie pomieszczeń misji dyplomatycznej i nakładają zakaz użytkowania ich do celów innych wykonywanie działalności dyplomatycznej.

Pojawienie się tych nieprawdziwych informacji uznać należy za celowe działanie mające na celu zdyskredytowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz polskich przedstawicielstw dyplomatycznych za granicą.

Komunikat ten został powielony poprzez Polską Agencję Prasową oraz sieci społecznościowe MSZ.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych

Jan Dziedziczak

Sekretarz Stanu