×

Ostrzeżenie

JFile::read: Nie można otworzyć pliku: https://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.getPhotos&photoset_id=72157667623625278&format=json&media=photos&per_page=20&api_key=ff830b97edbcfa60ca075226da0c915c&nojsoncallback=1&extras=date_upload,date_taken,owner_name,original_format,last_update,tags,o_dims,views,media,path_alias,url_sq,url_t,url_s,url_m,url_o.

poniedziałek, 09 kwiecień 2018

Gabinet Cieni w Grudziądzu

Na specjalnym, wyjazdowym posiedzeniu w Grudziądzu Gabinet Cieni omówił programowe pomysły Platformy Obywatelskiej na wybory samorządowe, zapisane w manifeście „Polska samorządna”. Dokument ten był przyjęty przez Radę Krajową PO w Łodzi w październiku 2017 r.

Uczestniczący w obradach Gabinetu przedstawiciele kujawsko-pomorskich samorządów zwrócili uwagę na potrzebę pogłębienia decentralizacji państwa i zwiększenia finansowania samorządów. Obecnie władze centralne dorzucają samorządom nowe zadania, a niekiedy wręcz narażają je na niepotrzebne koszty – nie dokładając im odpowiednich, dodatkowych funduszy.  Przykładowo, w Grudziądzu reforma edukacyjna narzucona przez PiS kosztowała 3 mln zł, podczas gdy wsparcie rządowe (teoretycznie na pokrycie kosztów dostosowań) wyniosło jedynie 300 tysięcy zł. Z kolei w Toruniu, jak zauważył wiceprezydent tego miasta Andrzej Rakowicz, aby nie żaden nauczyciel nie utracił pracy, miasto musiało dołożyć 9 mln zł. 

Według prezydenta Włocławka Marka Wojtkowskiego konieczne są działania, które będą wzmacniały budowanie zaufania obywateli do samorządu, zwłaszcza, że obecna władza permanentnie podważa ideę samorządności.  

W trakcie dyskusji podkreślono, że jednym z głównych obszarów, na który muszą postawić polskie samorządy, jest rozwój budownictwa mieszkaniowego na wynajem. Manifest „Polska samorządna” zawiera kilka konkretnych propozycji w tym obszarze.

Gabinet Cieni zwrócił także uwagę na zagadnienia dotyczące polityki senioralnej: konieczne jest wzmocnienie roli samorządu w możliwości tworzenia zakładów opiekuńczych oraz kreowaniu zajęć edukacyjnych dla seniorów.

Gabinet Cieni rozpoczął też dyskusję nad przyjętą przez rząd reformą szkolnictwa wyższego. Debata na ten temat będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu gabinetu.

Galeria

{gallery}https://www.flickr.com/photos/platformaobywatelskarp/albums/72157667623625278{/gallery}