poniedziałek, 16 kwiecień 2018

Projekt ustawy o młodzieży

Gabinet Cieni Platformy Obywatelskiej, po szerokich konsultacjach założeń z młodymi ludźmi w dziesięciu województwa w Polsce, opracował projekt Ustawy o prowadzeniu polityki na rzecz młodzieży.

Ustawa to pierwszy tak kompleksowy dokument dotyczący polityki młodzieżowej. Poniżej opisujemy najważniejsze elementy, które opisuje ustawa oraz treść projektu. Do dnia 15 maja trwają otwarte konsultacji dokumentu. Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach

Ustawa o prowadzeniu polityki na rzecz młodzieży to:

Koordynacja polityki na rzecz młodzieży

Skuteczna polityka na rzecz młodych ludzi musi być traktowana na równi z innymi rządowymi działaniami. Aby była efektywna, musi być międzyresortowa i koordynowana przez wyznaczoną do tego celu osobę.  Ustawa o prowadzeniu polityk na rzecz młodzieży wprowadza nowy dział administracji publicznej – ministra odpowiedzialnego za sprawy młodzieży.

Forum Dialogu z Młodzieżą

W myśl zasady „Nic o nas, bez nas” rząd powinien prowadzić regularny dialog obywatelski z młodymi Polakami i organizacjami pracującymi z młodzieżą. Powołane zostanie Forum Dialogu z Młodzieżą, w ramach którego młodzi ludzie regularnie spotykać się będą z przedstawicielami wielu ministerstw w celu wspólnego wypracowywania rozwiązań odpowiadających na potrzeby młodych.

Silne Młodzieżowe Rady na każdym poziomie samorządu

Platforma Obywatelska w ramach ustawy o prowadzeniu polityki na rzecz młodzieży proponuje zmiany ustaw o samorządach terytorialnych wzmacniając rolę Młodzieżowych Rad Gmin. Ustawa daje także możliwość powoływania rad na poziomach sołectw, powiatów oraz urzędów marszałkowskich. Co więcej społeczne rady młodzieży powinny być powoływane w instytucjach samorządowych np.: instytucjach kultury. Rady tę będą wspierać rozwój oferty działań tych instytucji kierowanej do ludzi młodych. Przecież to młodzi najlepiej wiedzą czego potrzebują. Postulujemy aby, Młodzieżowe Rady działały w każdej gminie w Polsce

Youth-check – każda ustawa dobra dla młodych

Ustawa wprowadza procedurę Youth Check, w ramach której każda przygotowywana ustawa będzie sprawdzana pod kątem oddziaływania na młodzież.

Krajowe i regionalne strategie na rzecz młodych

Na szczeblu krajowym oraz w każdym regionie powstaną strategie na rzecz młodych – plan działań na rzecz polepszenia sytuacji młodych ludzi

Aktywne organizacje młodzieżowe i grupy nieformalne

Organizacje młodzieżowe działające na szczeblu lokalnym, regionalnym a także ogólnopolskie organizacje reprezentujące młodych, organizacje studenckie oraz te które pracują z młodzieżą potrzebują wsparcia instytucjonalnego i finansowego.

Wsparcie osób pracujących z młodzieżą i edukacji pozaformalnej

Dla efektywnego działania organizacji oraz rozwoju osobistego młodzieży konieczna jest inwestycja w rozwój edukacji pozaformalnej, w tym programy szkoleń pracowników młodzieżowych i liderów społecznych. 

Powstanie Sieci Punktów Informacji Młodzieżowej

Punkty Informacji Młodzieżowej to miejsca gdzie młodzi ludzi mogą otrzymać wsparcie i informację na temat wielu dziedzin życia. Punkty oferować będą m.in. spotkania z doradcami zawodowymi, psychologami, edukatorami seksualnymi. Pomoc w uzyskaniu stypendiów czy wzięcia udziału w międzynarodowych projektach. To bezpieczna, pozaszkolna przestrzeń, w które młodzi mogą dyskutować, wziąć udział w szkoleniach. Punkty prowadzone będą przez organizacje pozarządowe. Ustawa po raz pierwszy w prawie polskim definiuje informację młodzieżową i daje narzędzia do jej rozwoju. 

Autorzy ustawy:

Michał Braun – pełnomocnik Gabinetu Cieni ds. Społeczeństwa Obywatelskiego

Arkadiusz Marchewka - Szef Gabinetu Cyfryzacji, Innowacji i Młodzieży 

 

Uwagi do projektu https://www.dropbox.com/sh/np0h7i18z1m8rgw/AAB_C70HU3yTrLzPBnBQu0HQa?dl=0  należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.