×

Ostrzeżenie

JFile::read: Nie można otworzyć pliku: https://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.getPhotos&photoset_id=72157666234174637&format=json&media=photos&per_page=20&api_key=ff830b97edbcfa60ca075226da0c915c&nojsoncallback=1&extras=date_upload,date_taken,owner_name,original_format,last_update,tags,o_dims,views,media,path_alias,url_sq,url_t,url_s,url_m,url_o.

czwartek, 26 kwiecień 2018

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni debatował na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w kontekście trwającego protestu rodziców niepełnosprawnych dzieci w Sejmie.

Gabinet przypomniał, że większość parlamentarna PiS jeszcze przed początkiem protestu rodziców odrzuciła poprawki posłów Platformy Obywatelskiej, podwyższające świadczenia. Podkreślił też, że w czasie rządów PO-PSL wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów wzrosło skokowo. W ostatnim projekcie budżetu przygotowanym przez rząd PO-PSL (na rok 2016) zapisano zwiększenie wydatków na ten cel o ponad 600 mln zł.

Gabinet Cieni zadecydował, że posłowie PO wpiszą część postulatów protestujących do treści poprawek, które mają być złożone w Sejmie 26 kwietnia.

Gabinet Cieni postuluje, by w ciągu kilku lat wydatki na opiekę dla niepełnosprawnych dodatkowo zwiększyć, wyrównując np. świadczenia opiekunów niepełnosprawnych dzieci i niepełnosprawnych dorosłych (obecnie świadczenia są różne). Platforma Obywatelska będzie się też domagać szybkiego zwołania posiedzenia Sejmu, by jak najszybciej rozpocząć procedowanie ustaw.

Na wtorkowym posiedzeniu Gabinet Cieni omówił także projekt ustawy o tachografach, wdrażającej nowe przepisy unijne. Nowelizacja nie jest kontrowersyjna: zmniejsza możliwość oszustw przy rejestrowaniu czasu pracy przez kierowców (co jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa drogowego), wprowadza wiele ułatwień dla przedsiębiorców, m.in. umożliwia stosowanie podpisów elektronicznych. Potrzebne są jedynie konsultacje z organizacjami zrzeszającymi przewoźników dotyczące wysokości opłat nakładanych przez urząd miar.

Gabinet Cieni zajął się też nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja jest związana z opóźnieniem wdrożenia systemu centralnej ewidencji kierowców – CEPiK. W opinii Gabinetu, ponowne przesunięcie terminu uruchomienia projektu ewidencji kierowców to kolejny przykład indolencji ekipy PiS.

Gabinet Cieni krótko omówił też rządowy ustawy o produktach kosmetycznych, wprowadzający nowe przepisy unijne, zaostrzające obowiązki wobec przedsiębiorców – producentów substancji używanych w przemyśle kosmetycznym. 

Galeria

{gallery}https://www.flickr.com/photos/platformaobywatelskarp/albums/72157666234174637{/gallery}