wtorek, 19 czerwiec 2018

Posiedzenie gabinetu Cieni 19.06.2018

Gabinet Cieni omówił dymisję ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. W opinii Gabinetu, kierownictwo PiS zmusił min. Jurgiela do podania się do dymisji, wiedząc, jak fatalne nastroje są obecnie na polskiej wsi. PiS próbuje w ten sposób uniknąć poważnej debaty o sytuacji w rolnictwie. Hodowcy trzody tracą na ASF, susza pustoszy zbiory, do tego dochodzą wciąż niewypłacone odszkodowania za wcześniejsze straty spowodowane przez klęski żywiołowe. Tego rządowi PiS-u nie można odpuścić, debata o sytuacji na polskiej wsi musi się odbyć.

Gabinet Cieni  przedyskutował także nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (projekt podnosi kwotę dofinansowania, którą rząd może przekazać  organizacjom pozarządowym bez konkursu) oraz proponowaną nowelizację ustawy o Instytucie Wolności. 

Projekt nowelizacji przewiduje podniesienie budżet Instytutu (na 60 etatów), choć nadal nie wiadomo, jak ta instytucja ma działać i jakie są jej plany pracy. Wątpliwości budzi też pomysł przekazania wybranym organizacjom tzw. funduszy żelaznych – może tu chodzić o próbę przekazana pieniędzy organizacjom związanym lub sympatyzującym z obozem władzy, tak żeby mogły przeżyć kolejne lata – gdyby PiS stracił władzę.