wtorek, 17 lipiec 2018

Gabinet Cieni 17 lipca 2018

Gabinet Cieni przedyskutował projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Dostępność Plus. Ma on być zrealizowany w latach 2018 – 2025. Rząd twierdzi, że w ramach programu wydanych zostanie 23 mld zł eliminację barier architektonicznych, transportowych i w sferze usług publicznych. W rzeczywistości jednak – jak zauważył Gabinet Cieni - podana kwota to propagandowy trick, dzielenie pieniędzy, które nie są w dyspozycji rządu, tak czy siak muszą być na ten cel przeznaczone, albo są niepewne.

Aż 59% całej sumy to mają być środku unijne, pozyskane po roku 2020. 31% to środki samorządów, 3% środki PFRON, 6% środki prywatne. Jedyny realny i nowy wkład budżetu państwa to zaledwie… 340 mln zł. Co równie ważne, rządowa uchwała nie precyzuje harmonogramy wydatkowania tych pieniędzy, nie mówi też nic o wyznacznikach wydawania pieniędzy. Rząd nie proponuje nic nowego: przykładowo, już od końca lat 90. obowiązującego prawa stanowi, że samorządy nie mogą kupować taboru transportowego niedostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. A architekci gminni nie dają pozwoleń na budowę obiektów użyteczności publicznej, jeśli nie ma dostępności dla osób niepełnosprawnych. Uchwała nie adresuje realnych problemów, gdzie przydałoby się budżetowe wsparcie: np. kosztów dostosowania starych budynków mieszkalnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ocenie Gabinetu Cieni, ta uchwała to czysta propaganda, która ma być odpowiedź na konflikt związany z protestem rodziców niepełnosprawnych dzieci w Sejmie.

Gabinet Cieni rekomenduje uruchomienie akcji informacyjnej, pokazanie, że program „Dostępność +”  to propagandowa zagrywa i wirtualne pieniądze.

Gabinet Cieni zajął się także projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która dotyczy skuteczniejszej walki ze szkodliwymi substancjami psychoaktywnymi. W opinii Gabinetu ustawę można poprzeć – wydaje się potrzebna. Aczkolwiek powinny zostać doprecyzowane zapisy rozporządzenia, w którym znajdzie się lista zakazanych substancji psychoaktywnych.

Gabinet Cieni przypomina też, że ta ustawa jest kopią propozycji wcześniej zgłoszonej przez Klub Parlament PO RP, który został zamrożony przez marszałka Marka Kuchcińskiego. Gabinet rekomendował, żeby komisja zdrowia zażądała procedowania obydwu projektów.

Gabinet Cieni na swoim wtorkowym posiedzeniu omówił projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Rządowa propozycja ma wprowadzić m.in. e-recepty i e-zwolenia – proponowany sposób jest jednak zły, oprotestowywany m.in. przez korporacje lekarskie. To rozwiązanie jest nieprzygotowane w sensie prawnym i finansowym. Digitalizacja dokumentacji medycznej jest nieuniknionym kierunkiem, ale musi być właściwie wdrożona. Rządowy projekt tego nie gwarantuje. Gabinet Ceni rekomenduje więc, by krytykować niedociągnięcia i ewentualnie wstrzymać się do głosu, jeśli ustawa nie zostanie poprawiona.

Gabinet Cieni przedyskutował projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Chodzi w nim m.in. o umożliwienie spłaty JST nowym długiem o niższych kosztach obsługi. Dodatkowo, projekt pozwala na wykorzystanie przez samorządy nowych narzędzi finansowych o charakterze podobnym do kredytu i pożyczki. Samorządy oceniają tę propozycję pozytywnie, ale mają zastrzeżenia: brakuje np., niestandardowych instrumentów finansowych, które będą traktowane jako zadłużenie (i są doliczane do wskaźnika).

Gabinet Cieni rekomenduje przygotowanie poprawek do rządowej propozycji – przykładowo, wpisanie listy (katalogu) dozwolonych narzędzi finansowych do rozporządzenia, a nie do ustawy, tak, żeby taką listę łatwiej było modyfikować. 

Gabinet Cieni przedyskutował kwestię ew. wspólnego kandydata partii opozycyjnych na Rzecznika Praw Dziecka. Polityczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w najbliższym czasie.  

Gabinet Cieni przedyskutował pomysł przygotowania Karty Praw Podatnika – zarekomendował rozpoczęcie prac nad tym projektem.

Gabinet Cieni omówił najnowszy PiS-owski pomysł stworzenia rejestru stron internetowych, oferujących nielegalne treści. W opinii ekspertów to może być próba cenzurowania Internetu. Gabinet Cieni rekomenduje pilne sprawdzenie tej inicjatywy i alarmowanie opinii publicznej.

GC omówił też nowy rządowy pomysł, żeby zmienić zasady finansowania inwestycji transportowych (pomysł przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości). W opinii Gabinetu, to doprowadzi do tego, że wiele firmy się wycofa z polskiego rynku – bo żaden duży wykonawca nie będzie chciał być zakładnikiem firm-podwykonawców, a co ważniejsze – żaden wykonawca nie będzie chciał kredytować budowy. Koszt inwestycje będą dużo wyższe, by ci wykonawcy, którzy w ogóle zostaną na rynku, wkalkulują to ryzyko. 

Gabinet Cieni rekomenduje monitorowanie tego pomysłu na dalszych etapach prac.