wtorek, 24 lipiec 2018

Gabinet Cieni 24 lipca 2018

Na wtorkowym posiedzeniu Gabinet Cieni dyskutował o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne.  Projekt dotyczy umożliwienia pielęgniarkom lub położnym - w okresie odbywania przeszkolenia w celu powrotu do zawodu – uzyskiwania wynagrodzenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wypłacanego ze środków Funduszu Pracy. Nowelizacja ma też spowodować, że ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne obejmie nowe kategorie uprawnionych pielęgniarek lub położnych, legitymujących się tytułem magistra na kierunkach pokrewnych do pielęgniarstwa lub położnictwa, mających zastosowanie w ochronie zdrowia albo tytułem licencjata na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo. W projekcie ustawy nie ma dokładnego źródła finansowania kosztów zmiany wynagrodzenia. W ocenie Gabinetu, większość kosztów będą musiały w ramach swojego budżetu ponieść małe jednostki i szpitale. To będzie dodatkowe duże obciążenie dla tych instytucji., które często może dodatkowo zadłużyć te jednostki. Co równie istotne, w projekcie nowelizacji nie wymieniono ratowników medycznych i rehabilitantów. W związku z tym Gabinet Cieni rekomenduje przeprowadzenie konsultacji środowiskowe m.in. dyrektorami szpitali, Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz omówienie tematu na Komisji Zdrowia.

Kolejnym projektem, który został omówiony przez Gabinet Cieni był projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. Projekt  przewiduje, że Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF) będzie wspierał finansowo produkcję utworów audiowizualnych powstających w Polsce. Producenci audiowizualni, koproducenci oraz przedsiębiorcy wykonujący usługi na rzecz produkcji utworów audiowizualnych będą mogli uzyskać zwrot części kosztów poniesionych na produkcję w Polsce. Roczny budżet dofinansowań związany z wprowadzanym systemem wsparcia został określony na poziomie maksymalnie ok. 200 mln zł z uwzględnieniem w kolejnych latach wskaźnika inflacji. Biorąc pod uwagę sąsiednie rynki audiowizualne jest to kwota, która pozwala zaistnieć w świadomości światowych partnerów branżowych. Polska ma stać się dla nich także atrakcyjnym partnerem do produkcji filmowej. Rekomendacją Gabinetu Cieni jest zwiększenie budżetu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który od wielu lat zajmuje się projektami filmowymi. 

Gabinet Cieni omówił także Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego  „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”. „Program Rozwoju” to wieloletni plan wsparcia dla tzw. III sektora. Za realizację programu ma być odpowiedzialny Narodowy Instytut Wolności. Program zakłada m.in. wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji, budowanie kapitałów żelaznych, finansowanie wkładów własnych czy wsparcie mediów obywatelskich i organizacji strażniczych. Realizacja programu finansowana będzie z krajowych środków publicznych w ramach Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego utworzonego na podstawie art. 88a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, którego dysponentem jest Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Zgodnie z nowelizacją ww. ustawy  z dnia 15 grudnia 2016 r., przychodem Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest 4% wpływów z dopłat z gier objętych monopolem państwa. 

Gabinet Cieni rekomenduje przygotowanie własnej wizji i diagnozy do dialogu z sektorem pozarządowym. Monitorować trzeba też będzie faktyczne funkcjonowanie systemu dotacji dla NGOs. 

Po raz kolejny Gabinetu Cieni omówił problem związany z ASF. Tym razem Gabinet zajął się projektem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl projektu, przedsiębiorcy rolni i rolnicy mieliby uzyskać możliwość sprzedaży wolnych od wirusa ASF świń na obszarach z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wystąpieniem ASF na terytorium Polski. 

Ostatnim zagadnieniem omawianym przez Gabinet Cieni były przygotowania projektu ustawy dla Puszczy Białowieskiej.  Szerzej tym tematem zajmie się Gabinet Cieni na specjalnym posiedzeniu dedykowanym Puszczy Białowieskiej we wrześniu.