wtorek, 07 sierpień 2018

Gabinet Cieni 7 sierpnia 2018

Gabinet Cieni przedyskutował skutki suszy w rolnictwie oraz o sytuacji w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Gabinet zwrócił uwagę na to, że Polska musi przygotować się do konsekwencji przyspieszających zmian klimatycznych. Gwałtownych zjawisk pogodowych jest coraz więcej: suszy i nagłych podtopień będzie przybywać. Potrzebny jest przemyślany system wsparcia dla rolników.

Potrzebna jest też przemyślana polityka gospodarowania wodą. Tymczasem Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, które teoretycznie odpowiada za politykę wodną, stoi w obliczu kryzysu finansowego i organizacyjnego. „Wody” nie mają nawet wystarczających środków na zaspokojenie bieżącej działalności. Wiceminister odpowiedzialna za „Wody Polskie” nie zna się na tej dziedzinie. Paraliż kompetencyjny jest zagrożeniem dla inwestycji oraz dla działalności podległych Wodom ośrodków, m.in. niedofinansowane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zdesperowani pracownicy ww. państwowych instytucji mówią już o strajku.

Gabinet Cieni będzie dalej monitorował sytuację w tym obszarze.