środa, 01 sierpień 2018

Gabinet Cieni 1 sierpnia 2018

Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. W opinii Gabinetu, projekt jest wadliwy. Z jednej strony ma ułatwić rolnikom bezpośrednią sprzedaż swoich produktów, bez obowiązku podpisywania umów kontraktacyjnych. To jest szansa głównie dla małych gospodarstw – kłopot w tym, że to będzie wprowadzone na rynek bez kontroli sanitarnej. Po drugie, maksymalny pułap sprzedaży w tej formule to 40 tys. zł rocznie. De facto dotyczy więc małej grup rolników, obecnych na rynku tzw. produktów tradycyjnych. Największą wadą rządowego projektu jest jednak to, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzyska nadzwyczajne uprawnienia. Każdy producent będzie mógł złożyć donos na warunki umowy kontraktacyjnej. I na tej podstawie UOKiK będzie mógł przeprowadzić kontrolę – bez ujawniania wnioskodawcy. Prezes UOKiK-u będzie mógł nakładać kary za „niewłaściwe” zapisy w umowach kontraktacyjnych. To zbyt daleko idące restrykcje, zbyt mocna ingerencja w wolny rynek.

Gabinet cieni zajął się również projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi oraz projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Te dwa dokumenty zostały przyjęte przez RM bez konsultacji społecznych. To, w opinii Gabinetu, skandaliczna sytuacja – mamy bowiem do czynienia z publicznymi pieniędzmi, które w będą dzielone w tajemniczy sposób. A co gorsza, pomoc nie dotrze do wszystkich potrzebujących. Według szacunków Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) suszą dotkniętych jest 6 mln hektarów. Tymczasem rządowe szacunki mówią o 2 mln ha. 

Odszkodowania za straty mają przysługiwać od 30% straconych plonów. Przy maksymalnych stratach (100%) rolnicy dostaną 1000 zł od ha - ale tylko Ci ubezpieczeni. Ci nieubezpieczeni dostaną maksymalnie 500 zł. I nie wiadomo, jaka będzie kwota pomocy dla rolników, których straty będą w przedziale 30 – 100% plonów. Rząd chce przeznaczyć na pomoc 700 mln zł – ale to są wirtualne pieniądze, na razie w budżecie ich nie ma. Będą dopiero we wrześniu, gdy po 15 września, gdy minister finansów rozwiąże rezerwy celowe. 

Gabinet Cieni przedyskutował również projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się ,stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. To rozporządzenie ma być realizacją zobowiązania złożonego wobec niepełnosprawnych. 

Rząd chce podwyższyć zasiłek opiekuńczy dla osób dorosłych (opiekujących się osobami niepełnosprawnymi) z 520 do 620 zł. Podwyżka będzie realizowana etapami i będzie kosztowała 1,5 mld zł. Nie doprowadzi jednak do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego o wyrównaniu zasiłku ze świadczeniem pielęgnacyjnym.