wtorek, 27 listopad 2018

Gabinet Cieni 27 listopada 2018

Na wtorkowym posiedzeniu Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt nowelizacji ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym. W opinii Gabinetu to potencjalnie bardzo szkodliwa ustawa, która może doprowadzić do skrajnego, by nie powiedzieć – patologicznego upolitycznienia zarządu spółkami skarbu państwa.

Projekt de facto zakłada odtworzenie struktur ministerstwa Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W myśl propozycji, premier sprawowałby kompetencje ministra skarbu w odniesieniu do wszystkich SSP. Mógłby jednoosobowo powoływać członków RN i jednoosobowo powoływać zarządy spółek. Mógłby decydować o kontraktach firm i bezpośrednio ingerować w decyzje spółek, które uzna za strategiczne. 

Projekt ustawy przewiduje też utworzenie nowej Powstanie instytucji – Polskiego Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Na Fundusz miałyby się składać m.in. spółki Skarbu Państwa (do funduszu trafiałoby 30% ich dywidend, zaliczki na poczet dywidend oraz wypłaty z jednoosobowych SSP – w sumie ponad 3 mld zł). Przychodem Funduszy byłyby też zwroty z pomocy publicznej oraz zwrotnych instrumentów wsparcia – kolejne 200 mln zł rocznie. 

Celem Funduszu miałoby być wykonywanie działań „strategicznych”, np. skupowanie akcji spółek. 

W opinii Gabinetu, ten Fundusz Inwestycji Kapitałowych mógłby się stać narzędziem do kupowania spółek medialnych na rynku – w celu „repolonizacji” mediów.

Gabinet Cieni stanowczo sprzeciwia się temu pomysłowi. Nie ma żadnego uzasadnienia dla wprowadzenia jednoosobowego  zarządu premiera nad wszystkimi Spółkami Skarbu Państwa. Gabinet wyraża obawę, że tak skonstruowany system może być narzędziem do prowadzenia korupcji politycznej na gigantyczną skalę.

Gabinet Cieni zajął się także propozycją Rady Ministrów zmiany uchwały o zmianie w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Zmiana ma spowodować, że program „Dostępność +” będzie finansowany z funduszy unijnych. Na „Dostępność +” ma być wydanych w sumie nawet 23 mld złotych. W opinii Gabinetu, cele „Dostępności +” (wsparcie dla osób niepełnosprawnych) są jednak nie ostre – może się więc okazać, że pieniądze unijne będą wydawane na wątpliwe (co do swojej przydatności) cele.

Gabinet Cieni proponuje podjęcie bieżącej współpracy z samorządowcami, żeby rozpocząć skuteczną akcję monitorowania w jaki sposób te środki będą wydawane. Gabinet przypomniał też, że każda złotówka znajdująca się w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój jest efektem sukcesu negocjacyjnego rządu PO-PSL w 2013 roku. 

Gabinet Cieni negatywnie ocenił też rządowy projekt nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej. Lektura ustawy wskazuje na to, że prawdziwym celem ustawy są zmiany kadrowe – zmiana siedziby, przeniesienie jej z Gdańska do Warszawy. Mają zostać wygaszone dotychczasowe etaty: będzie ogłoszony nowy nabór pracowników Agencji. Agencja ma zostać podporządkowana ministrowi właściwemu ds. gospodarki. 

Gabinet Cieni przypomina, że Agencja – powołana przez rząd PO-PSL została celowo umieszczona w Gdańsku. Chodziło o efekt decentralizacji instytucji państwowych. Agencję powołano, by móc w pełni współpracować w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej. 

Gabinet Ceni będzie rekomendował złożenie poprawek. W przypadku ich odrzucenia – posłowie KP PO będą przeciw zmianie. Nowelizacja w brzmieniu proponowanym przez rząd to nic innego jak próba stworzenia nowych etatów dla nowych Misiewiczów, w kontekście zbliżającej się kampanii wyborczej.