piątek, 11 styczeń 2019

Posiedzenie Gabinetu Cieni 11 grudnia 2018

Gabinet Cieni omówił rządowy projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Rząd chce podnieść najniższej emerytury i renty z 1000 do 1100, chce też zastosować minimalny wskaźnik rewaloryzacji – minimalna podwyżka ma wynosić 70 zł. Koszt proponowanych rozwiązań:– 8,4 mld zł. Blisko 1,6 mld zł więcej ze względu na podwyższenie najniższe podwyżki do 70 zł. W opinii Gabinetu, podwyżki rent i emerytur są koniecznością, stąd gotowość Gabinetu do poparcia tej rządowej propozycji. 

Gabinet Cieni przedyskutował też projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej. W tym przypadku chodzi o wdrożenie nowych przepisów unijnych. Część obowiązków, dotąd spoczywający na przedsiębiorcach, przechodzi na Urząd Patentowy. W opinii Gabinetu, przepisy unijne w tym zakresie są korzystne, dlatego nowelizacja zasługuje na poparcie. 

Prawo unijne wdraża także inny projekt nowelizacji – propozycja zmiany ustawy o żegludze śródlądowej. Unijne przepisy nie są kontrowersyjne, chodzi o wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej oraz nowe obowiązki informacyjne (dot. m.in. złomowanie statków). Projekt był konsultowany ze środowiskiem, dotyczy ok. 500 armatorów żeglugi śródlądowej. Jedyny znak zapytania, jaki Gabinet stawia, to dlaczego dopiero teraz ta nowelizacja jest procedowana – wskazywany przez Unię termin implementacji upłynął w październiku 2018. To kolejny przykład opóźnień w resorcie odpowiedzialnym za gospodarkę wodną i żeglugę. 

Gabinet Cieni zajął się też projektem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowe przepisy procedowanie w sytuacji, w której wywłaszczona nieruchomość nie jest wykorzystana pod cel wywłaszczenia i powinna być w związku z tym zwrócona. Do tej pory obowiązywała zasada, że musza o zwrot wystąpić wszyscy b. właściciele – bez takiej jednomyślności nie było możliwości wszczęcia procedury zwrotu. Nowelizacja to zmieni, pozwoli rozpocząć postępowanie zwrotowe bez udziału wszystkich właścicieli. Czas na złożenie wniosku – 20 lat od wywłaszczenia. Projekt nowelizacji można ocenić pozytywnie, przywraca w tym obszarze ład konstytucyjny.