wtorek, 09 lipiec 2019

Ustawa o prowadzeniu polityki na rzecz młodzieży gotowa!

Gabinet Cieni zaprezentował projekt ustawy o prowadzeniu polityki na rzecz młodzieży. To pierwsza tak kompleksowa ustawa o młodych. Widząc fasadowe działania Prawa i Sprawiedliwości i wykorzystywanie młodych do celów politycznych Platforma Obywatelska proponuje kompleksowe i nowoczesne podejście do polityki młodzieżowej zbudowane na postulatach kierowanych przez organizacji młodzieżowe i młodzieżowe rady gmin.
Zapraszamy do dyskusji nad ostatecznym tekstem dokumentu.
Co zmienia ustawa?

  • Definiuje kluczowe zagadnienia: co znaczy był młodym (wiek 15-30 lat), polityka na rzecz młodzieży, informacja młodzieżowa, edukacja obywatelska, edukacja pozaformalna, informacja młodzieżowa,
  • zapewnia koordynację polityki na rzecz młodzieży przez Pełnomocnika Rządu do sprawy Młodzieży,
  • powołuje Forum Dialogu z Młodzieżą złożone z reprezentantów młodych ludzi wybieranych przez młodzież (którzy muszą być młodzi) oraz ministerstw,
  • wprowadza obowiązek tworzenia Krajowego Programu Rozwoju Młodzieży oraz programów wojewódzkich,
  • wprowadzenie współdecydowania przez młodych (w ramach Forum) w kwestiach tworzenie Krajowego Programu Młodzieży,
  • zapewnia stałe monitorowanie sytuacji młodych ludzi w Polsce,
  • daje narzędzia do rozwoju sieci punktów informacji młodzieżowej i animowania współpracy młodzieżowych rad,
  • wzmacnia młodzieżowe rady gmin (uwzględnia postulaty organizacji młodzieżowych),
  • daje możliwość powoływania młodzieżowych rad powiatów i młodzieżowe sejmiki województw,
  • wzmacnia oddolną reprezentację organizacji młodzieżowych,
  • wprowadza procedurę Youth Check – sprawdzanie oddziaływania każdej nowo przyjętej ustawy na młodzież

Projekt ustawy o prowadzeniu polityki na rzecz młodych  – do pobrania