Cezary Tomczyk

Wiceszef Gabinetu Obrony Narodowej

Ukończył studia na kierunku nauki polityczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2006–2007 był radnym Rady Miejskiej w Sieradzu. Od 2007 roku do dziś poseł na Sejm RP (VI, VII i VIII kadencji). Zasiadał m.in. w Komisji Obrony Narodowej, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej, był też przewodniczącym Podkomisji stałej ds. Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014–2020 oraz Podkomisji nadzwyczajnej do spraw promocji społecznych inicjatyw proobronnych. Obecnie jest ponownie członkiem Komisji Obrony Narodowej i Komisji do Spraw Unii Europejskiej. 

W 2015 roku powołany na sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na rzecznika prasowego rządu Ewy Kopacz.

Urodzony w 1984 roku. Żonaty, ma dwóch synów. Prócz polityki interesują go sztuki walki i historia.