Ewa Kopacz

Wiceszef Gabinetu Cieni

Lekarz, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Ma specjalizację drugiego stopnia w zakresie medycyny rodzinnej i pierwszego stopnia w zakresie pediatrii. 

Pracowała w pogotowiu i w przychodniach w Orońsku, Chlewiskach i Szydłowcu, gdzie do 2001 roku kierowała miejscowym zakładem opieki zdrowotnej. Przez wiele lat pracowała jako lekarz rodzinny oraz lekarz sądowy.

W latach 1998–2001 była radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W 2001 roku po raz pierwszy zdobyła mandat posłanki na Sejm RP – sprawuje go nieprzerwanie do dziś. W V kadencji Sejmu kierowała Komisją Zdrowia. W 2007 roku została powołana na stanowisko Ministra Zdrowia. 

W listopadzie 2011 roku została marszałkiem Sejmu. Była pierwszą kobietą w historii polskiego Sejmu na tym stanowisku. 21 września 2014 roku została powołana na Prezesa Rady Ministrów. W 2013 roku została wybrana na pierwszą wiceprzewodniczącą PO. Od 8 listopada 2014 do 26 stycznia 2016 roku pełniła funkcję p.o. przewodniczącej Platformy Obywatelskiej RP.

W wyborach parlamentarnych w 2015 roku, startując w Warszawie, uzyskała 230 894 głosy, co było najlepszym wynikiem w całym kraju.

Urodzona w 1956 roku. Ma jedną córkę, również lekarkę.