Gabriela Lenartowicz

Szef Gabinetu Środowiska

Prawnik, studia ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

W latach 1992–1996 dziennikarka, a następnie redaktor naczelna „Nowin Raciborskich”.

Od 1996 do 2004 roku była naczelnikiem Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta w Raciborzu, a następnie w Rybniku. Pracowała w sztabie kryzysowym w czasie „powodzi tysiąclecia” w 1997 roku. Zdobyte wówczas doświadczenie wykorzystała jako doradca w projekcie Banku Światowego na temat usuwania skutków powodzi i profilaktyki zagrożeń powodziowych. W latach 2004–2006 kierowała regionalnym biurem projektów europejskich oraz była akredytowanym konsultantem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W latach 2007–2008 pełniła funkcję sekretarza powiatu raciborskiego.

W latach 2008–2014 pełniła funkcję prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W 2014 roku została wybrana na członka Zarządu Województwa Śląskiego, a w 2015 roku mianowana wicewojewodą śląskim. 

Radna Sejmiku Śląskiego trzech kadencji. W 2015 roku z powodzeniem wystartowała w wyborach do Sejmu RP. 

Urodzona w 1960 roku. Mężatka, ma dwóch dorosłych synów i dwójkę wnuków. Ceni dobrą literaturę, sama też pisze wiersze. Jeździ na nartach, lubi gotować.